خوزنا : موج ششم بيماري آغاز شده است
چهارشنبه، 6 بهمن 1400 - 14:09 کد خبر:127789

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز با بيان اينكه موج ششم كرونا در كشور آغاز شده، بر لزوم تكميل سريع واكسيناسيون افراد تاكيد كرد.

دكتر سيد محمد علوي اظهار كرد: موج ششم بيماري در كشور آغاز شده و گرچه وضعيت در خوزستان خوب است اما دير يا زود درگير اين موج خواهيم شد و در اين شرايط مهم‌ترين راه مقابله با بيماري، تكميل واكسيناسيون است.

 ايسنا، وي افزود: در حال حاضر ۱۶ درصد افراد واجد شرايط يعني بالاي ۱۲ ساله‌ها هنوز واكسن دريافت نكرده‌اند و ۱۲ درصد در دريافت دوز دوم و ۵۴ درصد در دريافت دوز سوم تأخير داشته‌اند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز بيان كرد: اين در حالي است كه براي مصون ماندن در مقابل اُميكرون تزريق سه دوز واكسن لازم است. در برخي از شهرهاي استان خوزستان مانند حميديه و شادگان تأخير در تزريق دوز دوم و سوم بيشتر و بالاتر از ۷۰ درصد است.

رئيس مركز بهداشت خوزستان با اشاره به دلايل تاخير در دريافت واكسن، بيان كرد: باورهاي غلطي بين مردم وجود دارد؛ برخي مي‌گويند دريافت يك دوز واكسن كافي است، برخي مي‌گويند قبلاً گفته شده با تزريق دو دوز واكسن، واكسيناسيون كامل است و ما هم دو نوبت واكسن دريافت كرده‌ايم. وجود اين باورها در حالي است كه در مقابل اُميكرون بايد سه دوز واكسن دريافت شود.

وي افزود: از طرف ديگر برخي مردم از فرا رسيدن نوبت سوم‌شان اطلاع ندارند، برخي نيز مي‌گويند گفته شده براي تزريق نوبت يادآور بايد واكسن آسترازنكا دريافت شود و واكسن آسترازنكا مي‌خواهند اما اين واكسن را نداريم؛ ما مي‌گوييم بهترين واكسن، واكسني است كه در دسترس است و نبايد خود را به واكسن خاصي محدود كنيم.

علوي كه در يك برنامه تلويزيوني صحبت مي‌كرد، گفت: برخي نيز داشتن بيماري زمينه‌اي را دليلي براي دريافت نكردن واكسن مي‌دانند در حالي كه اين افراد بيشتر در معرض خطر هستند و بايد واكسن دريافت كنند. ابتلا به بيماري زمينه‌اي توجيهي براي خودداري از دريافت واكسن نيست.