خوزنا : *پارك بي بي مريم ايذه تفريگاه يا قتلگاه؟
جمعه، 20 خرداد 1401 - 12:54 کد خبر:142535

*پارك بي بي مريم ايذه تفريگاه يا قتلگاه؟

 ايذه : كريم بندانيپارك اقتصادي!!! و به اصطلاح تفريحي بي بي مريم در ايذه تبديل به قتلگاه براي شهروندان ايذه شده است هر چند احداث اين پارك در ابتدا اشتباه محض ادوار گذشته بود و بارها و بارها در خصوص خطرات احتمالي اين پارك قلم فرسايي كرديم اما متاسفانه حاصل ان بي تدبيري احداث فضاي خون شد؟
يكي از وظايف ذاتي شورا و شهرداري اصلاح مكان هاي حادثه خيز در هر حوزه وفق قانون  مي باشد اما متاسفانه اين دو نهاد غير دولتي و خودگردان برخي از وظايف ذاتي خود را رها نمودند و به برخي اموراتي كه كمتر اهميت دارند تمركز ميكنند حال نميدانم اسم اين مورد را چه بناميم تبليغات ياضرورت؟ نميدانم جان انسان ها بيشتر ارزش دارند يا بازسازي برخي اماكني كه آدم روز روشن ميترسد به چنين اماكن نا امني برود چه برسد به ساعات ديگر روز كه بيشتر به محل نگهداري و پاتوقي براي معتادين متجاهر و انجام برخي از ناهنجاري هاي اجتماعي است . شوراي شهر با همكاري مجموعه شهرداري اخيرا دست به اقدامات خوب و جالب توجه و اوليه اي همچون اصلاح معابر و ادامه نهضت اسفالت و كاشت درختان در بولوار ها نمودند كه كاري بسيار خوب و عامه پسندي هستند . اما تاسف از يك ايده عمراني  كه هنوز بعد از چندين حوادث ناگوار (فوت و جرح) بفكر ايجاد رفع اين مهم نپرداخته اند پارك بي بي مريم مقابل تنها نهاد سياسي امنيتي شهر و جايگاه دائمي نماينده عالي دولت  كه از همان روز اول محل پر حادثه و چه خانواده هايي را داغدار ننمود ؟ شهرداري و شوراي ترافيك ميتواند با ايجاد يك پل هوايي جلوي حوادث ناگوار را بگيرند. متاسفانه موقع تبليغات انتخاباتي همه نامزدها مي شوند كارشناس عمران! مهندس شهرسازي ! و هزاران عناوين و القاب يدك كش ديگر ! اقايان مهندس هنوز فكر ايجاد يك پل هوايي در  ذهن شما خطور ننموده ؟ ايا هنوز خبر تلخ فوت عده اي از شهروندان به گوشتان نرسيده ؟ ايا هنوز اصحاب رسانه به اين مهم نپرداخته اند ؟ اين چهارمين باري هست كه فقط حقير در صحنه حادثه منجر به فوت حضور داشتم غير از قتل يكي از جوانان در يك درگيري و صدور كيفر خواست دادستان وقت و همكنون در حال رسيدگي در دادگاه كيفري استان  و خيلي از تصادفاتي كه رسانه اي نشدند؟ اصلاح نقطه حادثه خيز ايذه خواست مشروع و بحق مردم اين ديار فراموش شده هست كه رسانه اي شده اما بجاي اينكه برخي از دوستان به اين مهم بپردازند وارد حواشي ديگري ميشوند كه نه به سود مردم و نه باعث تلنگر و ايجاد توسعه عمراني و امنيتي شهر ميشود.  گرچه بنظر مي رسد دادستان محترم قضايي هنوز اشرافي بر شهر ايذه از لحاظ موقعيت اجتماعي و جغرافيايي ندارد، اما انتظار ميرود كه مشاورين و ساير افرادي براي اين شهر دل مي سوزانند به محضر ايشان برسانند و يا سوال دوم اين رسانه از دادستان محترم‌ مگر نه اين كه يك نسخه از صورتجلسه تصادفات  منجر به فوت يا جرح به مقام قضايي ارسال ميشود ؟ايا تاكنون در مقام مدعي العموم  از شهرداري جهت اصلاح اين نقطه  حادثه خيز دعوت به عمل امده ؟ روبروي پارك بي بي مريم مقابل فروشگاه فرش شهولي جنب فرمانداري و اسناد و املاك قتلگاه شهروندان و همشهريان عزيزم  را ميگويم همان جايي كه فقط خبرنگار اين رسانه ۴ بار حضور داشت و خبر ناگوار فوت انان را رسانه اي نمود اخرين قرباني اين حادثه يكي از بهترين و شايسته ترين همكاران فرهنگي شهرم بوده كه تا به امروز دقيقا يكماه و ۱۲ روز از حادثه تلخ و غمبار سركار خانم محمودي ( همسر پرويز صيدالي /فريدوني)  دبير تاريخ معاصر و باستان دبيرستان هاي ايذه در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان گلستان اهواز كه در حالت كما بسر مي برد ميگذرد اين نه اولين حادثه خواهد بود و نه اخرين . سال گذشته هم مرحومين اسكندري و غريبي و همكار فقيدمان  شادروان شاهولي قرباني اين سهل انگاري  شورا  و شهردار شدند. از منظر حقوقي وراث اين متوفيان مي توانند وفق قانون مدني از باب تسبيب دادخواست مطالبه ديه را از شهرداري بنمايند اما متاسفانه به دلايلي تا كنون مراجعه ننمودند گرچه حق تسليم دادخواست انان به محاكم قضايي همچنان محفوظ است و مشمول قانون مرور و زمان نمي شود، حتي نوه آنان هم ميتواند مطالبه كند زيرا اين نقطه توسط متولي امر يعني شهرداري ميتوانست با ايجاد پل هوايي و يا ايجاد حفاظ از برخي حوادث جرحي وفوتي جلوگيري نمايد. نميدانم هزينه اختصاص يك پل هوايي يا ايجاده نرده در جلوي ورودي پارك چه ميزان است اما همين را ميدانم اگر جلوي برخي هزينه هاي گزافي كه در جاهاي ديگري ميشود گرفته شود امكان ايجاد پل و حفظ جان شهروندان  از مرگ حتمي انان جلوگيري ميشد . بياييم تا دير نشده و جوانان پر شور ديگري از اين شهر را به سينه خاك سرد نسپاريم ؟ بياييم راه مطالبه گري درست را پيشه كنيم نياييم در مقام سخنگوي شورا وشهرداري شويم نياييم اخرت خودمان را براي چندر غازي بفروشيم نياييم و بگوييم تا چهار سال ديگر خدا كريمه ؟ نياييم بگوييم دوران شورا و شهردار شدن در ايذه فقط يك دوره هست ؟ همه دست به دست هم بدهيم و در اباداني و اصلاح نقاط حادثه خيز  و توسعه شهر گام برداريم و قلم فرسايي كنيم نه با به به و چه چه و رنگ و لعاب متوليان را از خواب غفلت بيدار نكنيم؟ بزرگنمايي نكنيم؟  فكري به حال اين پارك كنيم يا اصلاح يا ايجاد پل يا بطور كلي تغيير كاربري تبديل به يك مهمانسراي اداري و.......شود