خوزنا : چرا استاندار و مجمع نمايندگان خوزستان براي احداث جاده ميانبر مسجدسليمان به اليگودرز تلاش نمي كنند؟
جمعه، 11 شهریور 1401 - 09:29 کد خبر:150603

چرا استاندار و مجمع نمايندگان خوزستان براي احداث جاده ميانبر مسجدسليمان به اليگودرز تلاش نمي كنند؟

✍ شهرام احمدي  ۱۴۰۱/۰۱/۰۸

احداث جاده اليگودرز به خوزستان از طريق مسجدسليمان، در كنار تكميل ساير راه هاي منتهي به مسجدسليمان فاصله شهر اهواز، شوشتر، رامهرمز، ايذه و بنادر ماهشهر و آبادان تا تهران را بيش از ۲۰۰ كيلومتر كوتاه خواهد كرد، اين جاده همچنين موجب خارج شدن صدها روستاي شمال خوزستان از بن بست و محروميت و تسهيل در عبور مرور عشاير خواهد شد. ظرف پنج سال گذشته عمليات عمراني احداث جاده مذكور از سمت استان لرستان با جديت در حال اجرا و پيگيري بوده است، با اين حال اين پروژه نزد مسئولين خوزستاني در گمنامي و مهجوريت كامل به سر مي برد.
در حاليكه تلاش هاي مسئولين استان لرستان براي احداث جاده اليگودرز به مسجدسليمان و كاستن از فاصله لرستان به خوزستان موجب تعيين رديف اعتبار، تخصيص بودجه، مسير شكافي و عمليات اجرايي و تا ۷۰ درصد پيشرفت فيزيكي شده است، چرا استانداران خوزستان، معاونين عمراني ، مديران كل راه و امور روستايي و مهمتر از همه مجمع نمايندگان اين استان هيچگونه تحرك و همراهي با اين پروژه راهسازي بزرگ كه آثار و بركات بسياري را در سطح ملي خواهد داشت نمي كنند؟
 تاكنون نمايندگان و مسئولين خوزستاني نه تنها كوچكترين همكاري در همراهي براي تخصيص بودجه و اجراي اين پروژه در سطح ملي نداشتند، بلكه كمترين تلاشي نيز براي اتصال و بهبود قطعات اين جاده در محدوده استان خوزستان نيز انجام نداده اند، متاسفانه مجمع نمايندگان استان و حتا آقايان ورناصري و سهراب گيلاني، نمايندگان شهرهاي مسجدسليمان و شوشتر هم كه مردم حوزه انتخابيه شان سالهاست مطالبه گران اصلي اين طرح بوده و انتفاع مستقيمي از احداث آن خواهند داشت، با اين پروژه همدلي و همكاري لازم را نكردند، حتا قاسم سليماني دشتكي كه تنها استانداري بود كه در خوزستان به توسعه راه هاي خوزستان نگاه ويژه اي داشت و اتصال جاده ديشموك - خوزستان و كلنگ زني تونل تاراز - شهركرد را در كارنامه خود به جا گذاشت، توجه چنداني به طرح ملي جاده اليگودرز به مسجدسليمان از خود نشان نداد.
معاونين عمراني و مديران كل امور روستايي سابق هم ، هيچگونه تلاشي براي از بن بست خارج شدن مناطق روستايي شمال خوزستان انجام ندادند، اگرچه سفر آقاي رييسي به مناطق زلزله زده شمال خوزستان براي اولين بار پاي مسئولين ملي را به اين مناطق دور افتاده باز كرد، اما گفته مي شود ممكن است برخي علايق منطقه اي گردانندگان مناسبات پشت پرده ي استان خوزستان، از دلايل عقب ماندگي چهل سال اخير و عدم جديت و بروز اراده پيگيري در پروژه هاي توسعه اي نظير احداث جاده اليگودرز - مسجدسليمان بوده است، اما سئوالي كه ايجاد شده است آن است كه آيا نيروهاي سياسي اكثريت استان خوزستان كه شامل شهرهاي جنوبي و شرقي خوزستان هستند،  تنها بخاطر اثرگذاري جريان منتفذ دو شهر شمالي خوزستان در مجمع نمايندگان و دستگاه دولت، از حق توسعه شهرهاي حوزه انتخابيه خود و سود سرشار ملت ايران از احداث اين جاده چشم پوشي خواهند كرد؟

احداث جاده مسجدسليمان به اليگودرز، علاوه بر اتصال اين دو شهر به يكديگر موجب كاهش طول مسير تهران به اهواز و بنادر جنوبي و در نتيجه كاهش مصرف سوخت، كاهش تصادفات و آيين آمدن قيمت حمل كالا در اين مسيرها خواهد شد، اين پروژه ابعاد منطقه اي و ملي فراواني خواهد داشت و انتظار مي رود، مجمع نمايندگان خوزستان، وزارت راه، آقاي خليليان استاندار خوزستان، آقاي خانچي معاونت عمراني استانداري ، آقاي باوي مدير كل جديد امور روستايي و آقايان ورناصري و گيلاني نمايندگان مسجدسليمان و شوشتر بيش از اين نسبت به اجراي قطعات كامل اين پروژه شامل اجراي پروژه ميانبر اهواز - مسجدسليمان - احداث جاده سه راه دانشگاه - سد گدار، احداث تونل تاراز، و احداث جاده  - لبد - ليروك تعلل نكنند.