خوزنا : وزارت نيرو: ۱۰ روز باراني در راه است
چهارشنبه، 2 آذر 1401 - 18:01 کد خبر:155226

مؤسسه تحقيقات آب وزارت نيرو در جديدترين پيش‌بيني خود اعلام كرد: حوضه‌هاي آبريز جنوب شرقي اين هفته بارش دارند و هفته آينده حوضه‌هاي آبريز غربي و شمالي شاهد بارش خواهند بود.


به گزارش پايگاه خبري خوزنا و به نقل از  خبرگزاري تسنيم، بر اساس تازه‌ترين گزارش مؤسسه تحقيقات آب، براي هفته جاري وقوع بارش‌ها در نواحي جنوب شرقي كشور به‌خصوص استان كرمان پيش‌بيني مي‌شود. همچنين با توجه ‌به چشم‌انداز بارش پيش‌بيني‌شده براي هفته آينده، وقوع بارش‌ها در مناطق غربي و شمالي مورد انتظار است.
حوضه آبريز فلات مركزي اين هفته بيشينه بارش 28.2 ميلي‌متري و متوسط محدوده 5 دهم ميلي‌متري را دارد كه بيشترين ميزان در بين حوضه‌هاي آبريز كشور است. مقام دوم پربارش‌هاي اين هفته نيز مربوط به حوضه آبريز خليج‌فارس و درياي عمان با بيشينه بارش 24.2 ميلي‌متر و متوسط محدوده 7 دهم ميلي‌متري است.
پس‌ازآن حوضه آبريز درياچه اروميه، بيشينه بارش 9.6 ميلي‌متري و متوسط محدوده 1.1 ميلي‌متري را تجربه مي‌كند. هفته جاري حوضه‌ آبريز مرزي شرق بيشينه بارش 6.9 ميلي‌متر و محدوده بارش يك‌دهم ميلي‌متري را شاهد است. حوضه آبريز درياي خزر هم بيشينه بارش 4.4 ميلي‌متري با متوسط محدوده 2 دهم ميلي‌متري دارد.
حوضه آبريز قره قوم اين هفته بيشينه بارش يك‌دهم ميلي‌متري با متوسط بارش صفر ميلي‌متر پايين‌ترين ميزان بارش حوضه‌هاي آبريز را دارد. همچنين از اين هفته از 30 حوضه آبريز درجه‌ 2 كشور 4 حوضه بدون بارش هستند.
در هفته منتهي به 11 آذرماه همه حوضه‌هاي 6 گانه اصلي آبريز كشور بارش‌هايي را تجربه خواهند كرد. بر اين اساس حوضه آبريز خليج‌فارس و درياي عمان در هفته منتهي به 11 آذرماه بيشينه بارش 119.7 ميلي‌متري و متوسط محدوده 11.4 ميلي‌متري را خواهد داشت كه بيشترين ميزان در بين حوضه‌هاي آبريز كشور خواهد بود.
همچنين در هفته منتهي به 11 آذرماه حوضه‌ آبريز فلات مركزي بيشينه بارش 91.8 ميلي‌متري با متوسط محدوده 3.8 ميلي‌متري را تجربه خواهد كرد. حوضه‌ آبريز درياي خزر هم در هفته منتهي به 11 آذرماه بيشينه بارش 46.3 ميلي‌متري و متوسط محدوده 9.8 ميلي‌متري را تجربه خواهد كرد. هفته آينده حوضه‌ آبريز درياچه اروميه بيشينه بارش 25.1 ميلي‌متري و متوسط محدوده 8.3 ميلي‌متري خواهد داشت. حوضه آبريز قره قوم هم در هفته منتهي به 11 آذرماه بيشينه بارش 10.4 ميلي‌متري و متوسط محدوده 5.4 ميلي‌متري خواهد داشت.
در اين ميان حوضه آبريز مرزي شرق هم در هفته منتهي به 11 آذر بيشينه بارش 4.4 ميلي‌متر با متوسط محدوده 0.3 ميلي‌متر را تجربه خواهد كرد.
همچنين، از مجموع 30 حوضه آبريز درجه‌2 نيز 2 حوضه‌ قطره‌اي باران نخواهند داشت.