خوزنا : عزيزان يك دلبستگي پاك قناعت دارند؟!/طنز
چهارشنبه، 3 خرداد 1402 - 20:52 کد خبر:169087

خوزنا- نكته سنج اهوازي- جناب آقاي عزيز جاني كه دلمون نمياد دربارش صحبت كنيم بس مرد شريف و نجيبي است رفته اند توي تلويزيون و با بيان اينكه با طرح «دارويار» خدمات درماني و بهداشتي با كيفيت‌تري به مردم ارائه مي‌شود، گفت اند كه طي يكي دو هفته آينده با كارهاي كارشناسي مورد نياز در شوراي بيمه، حدود ۳۶۶ قلم دارو را تحت پوشش بيمه اضافه خواهيم كرد.

جناب آقاي عزيز جاني كه دلمون نمياد دربارش صحبت كنيم بس مرد شريف و نجيبي است در عين حال يادآور شده اند: متاسفانه در برخي از سال‌ها ميزان مخارج مردم براي سلامت بالاي ۴۵ تا ۴۶ درصد بود اما پرداخت از جيب مردم بايد از ۴۶ درصد حداقل نصف شود يعني به ۲۳ تا ۲۴ درصد برسد. ايشان در ادامه  سوال بسيار سنگيني از خود و ديگر تماشاگران جان پرسيده اند و گفته اند كه همواره اين سوال مطرح بوده كه چرا بايد در كشور مشكل دارو داشته باشيم و چرا بايد مردم ما در تامين دارو به مشكل بخورند؟ بعد خودشان به خودشان جواب داده اند كه به همين دليل طرح دارويار شكل گرفت و اساتيد برجسته اي را در اين طرح شركت داديم.

ما پيش خودمان گفتيم يك وقت زحمتتان نشود توي اين يكي دوهفته  اساتيد برجسته تان و كارشناسانتان كار كارشناسي كنند خسته  و گرما زده بشوند بروند يكي دو هفته مرخصي استعلاجي با حقوق بگيرند لب دريا استراحت كنند تا خوب شوند؟ آخر خود برادران دارو فروش با شركت هاي داروسازي وكَمِ كَمش با داروخانه ها (به قول مرحوم سهراب سپهري)سال هاي سال است "يك دلبستگي پاك قناعت دارند" وطبعا ارتباط گرماگرم وتنگاتنگي دارند.بيماران هم مي دانند شرايط شماها چه جوريست در اين اوضاع و احوال.بنابراين يك زنگ مي زنند مثلا به اكبر ديفنوكسيلات و ممد انسولين دو شماره اكسير جاودانه حياط را هم از كوچه پسكوچه هاي ناصر خسرو با موتور مي آورند در خانه شان.داروهاي ديگر كه سهل است.تو بگو از شير مرغ و عناب وسه پستون تا جان آدميزاد و اوسطو خدوس و آويشن و گل گاوزبان و كاسني و رزماري و هرجور زهر ماري را برايت رديف مي كنند.

البته ما مي دانيم كه اين برادران خدوم در نهاد عزيز چه تلاشي مي كنند كه اين تكليفي كه احساس مي كنند بر گردنشان هست را انجام بدهند.اينكه كارشان طبق گفته اين عزيزجان زياد مي شود عيبي ندارد.آخر اينها مانند زن و مردي هستند كه براي طلاق رفتند به دادگاه.قاضي گفت شما كه سه تا بچه داريد؟ چه جوري مي خواهيد بين خودتون تقسيمش كنيد؟زن و مرد بعد از يه مكالمه و جر و بحث طولاني رو به قاضي گفتند:باشه آقاي قاضي ما سال ديگه با يك بچه بيشتر ميايم!