خوزنا : آيا مخفي سازي آمار رسمي واقعيت دارد؟
پنجشنبه، 4 خرداد 1402 - 12:49 کد خبر:169125

اعظم راهدار عريضي-آيا مخفي سازي آمار رسمي واقعيت دارد؟ سوالي كه در فضاي مجازي مطرح ميشود و هرگز پاسخ مناسبي به آن داده نشده است.

به گزارش خوزنا، آيا مخفي سازي آمار رسمي واقعيت دارد؟ اين سوالي است كه در اين گزارش با گفت وگو با رئيس مركز آمار به آن پاسخ ميدهيم.

در همين راستا رئيس مركز آمار در واكنش به ادعاي مخفي‌سازي آمار‌ها گفت: اعداد و ارقام قابل مخفي‌كاري نيست و دولت مصمم به شفاف بودن با مردم است.

جواد حسين‌زاده اظهار داشت: تغييرات سال پايه به‌خصوص در حوزه تورم به هيچ وجه براي دستكاري در آمار نبوده و امري طبيعي است كه هرچند سال انجام مي‌شود.

وي تغيير سال پايه را فرآيندي فني و كاملاً علمي دانست كه توسط همه كشور‌هاي دنيا انجام مي‌شود و افزود: مركز آمار بر اساس الگو‌هاي جهاني هر پنج سال يكبار، سال پايه آماري را به‌روزرساني مي‌كند كه امسال هم اين اتفاق رخ داد.

به گفته رئيس مركز آمار، آخرين سال پايه در حوزه اقتصادي و تورمي سال ۱۳۹۵ بود كه بعد از به‌روزرساني به سال ۱۴۰۰ ارتقا يافت. البته لازم به ذكر است وقتي كه الگوي مصرف خانوار‌ها تغيير مي‌كند شاخص پايه نيز بايد تغيير كند.

حسين‌زاده توضيح داد: تغيير سال پايه امري نيست كه مثلاً بر اساس تصميم‌گيري سليقه‌اي باشد و فعاليت‌هاي تغيير سال پايه بر اساس چرخه طبيعي از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و مراحل مختلف از كالا شناسي تا موضوعات فني مختلف و پيچيده انجام شد.

وي ادامه داد: از سال ۱۴۰۰ پرسشنامه‌هاي مورد نياز براي به‌روزرساني سال پايه و قيمت گيري براي سبد مصرفي خانوار‌ها تغيير كرد و امسال نيز از فروردين قيمت گيري ما بر اساس سال پايه جديد بوده است. همچنين توانستيم تا پايان سال ۱۴۰۱ فرآيند تغيير سال پايه را انجام دهيم و طي اين مدت برخي مباحث مانند طرح هزينه و درآمد خانوار‌ها تهيه و براي وزن گيري آماده شد تا سبد مصرفي خانوار‌ها به طور دقيق مشخص شود.

رئيس مركز آمار همچنين درباره برخي انتقادات درباره تأخير اعلام تورم فروردين‌ماه گفت: اين مسئله نيز به دليل تغيير سال پايه بود كه منجر به طولاني شدن به‌روزرساني‌ها و اعلام آمار شد.

حسين‌زاده به برخي اتهامات فعالان سياسي درباره دستكاري آمار نيز اشاره كرد و افزود: دولت مصمم به اطلاع‌رساني صحيح به مردم و صداقت است و بايد تاكيد كرد كه هيچ وقت آمار‌ها قابل دستكاري و مخفي‌كاري نيست و دولت نيز اساس را بر صداقت با مردم گذاشته است.