خوزنا : راه و آب مهم ترين نيازهاي عشاير استان يزد است
پنجشنبه، 4 خرداد 1402 - 14:43 کد خبر:169136

خوزنا-بهناز عسكري- رئيس اداره امور عشاير استان يزد مسئله راه و آب را دو نياز اصلي عشاير استان عنوان كرد و گفت: به طور خاص تخصيص آب ويژه عشاير در دستور كار بوده و در حال پيگيري است.
 جواد شمس در جلسه شوراي عشاير شهرستان خاتم كه با هدف رسيدگي به مشكلات عشاير برگزار شد، افزود: جامعه عشايري با توليد ۳۰ درصدي گوشت كشور، نيازمند توجه ويژه در حل مشكلات است.
وي افزود: دو موضوع آب و راه از جمله مهم ترين نيازهاي عشاير است كه پيگيري و مطالبه آن به صورت مستمر در دستور كار قرار دارد. لذا در شرايط كنوني با توجه به اختصاص سه دستگاه تانكر آب‌رسان در خاتم، مديريت در امر آب‌رساني سيار بايد مورد تأكيد قرار گيرد.
رئيس اداره امور عشاير استان يزد محور اصلي اقتصاد عشاير را دام عنوان كرد و گفت: طرح‌هاي گردشگري، صنايع‌دستي، گياهان دارويي و توليد گوشت قرمز چهار محور اصلي و حمايتي عشاير است.
شمس گفت: تخصيص آب ويژه عشاير، تجهيز چاه‌هاي مال داري، ساخت سرپناه عشايري در مراتع، تيغ‌زني، واكسيناسيون رايگان دام‌هاي عشاير، احياي آيين‌ها و رسوم عشاير و ثبت آمار عشاير از مهم‌ترين برنامه‌هاي در حال پيگيري اداره عشاير استان است.
در ادامه مهدي فتحي مدير جهاد كشاورزي شهرستان خاتم تهيه دو دستگاه تانكر آب‌رسان، اجراي پروژه‌هاي احداث مخزن و خط لوله انتقالي چشمه انجير، قناتو و باغ معدن را از مهم‌ترين اقدامات در زمينه امور مربوط به عشاير در سال ۱۴۰۱ عنوان كرد و ادامه داد: در حال حاضر مهم‌ترين مطالبه عشاير خاتم پيگيري مشكلات مربوط به آب و ايل راه‌ها است.