خوزنا : وظيفه اصلي دانشگاه‌ها آموزش است
سه شنبه، 9 خرداد 1402 - 11:46 کد خبر:169489

شيرين عبدالهي

علي‌محمد آخوندعلي، رئيس دانشگاه شهيد چمران اهواز رفاهيات ياوران علمي اين دانشگاه را يكي از دغدغه‌هاي مهم مسئولان دانشگاه برشمرد و به خبرنگار ما گفت: به زودي اقداماتي در اين زمينه در دانشگاه انجام مي‌شود و اطلاع‌رساني آن نيز انجام خواهد شد.

علي‌محمد آخوندعلي تبديل دانش به پژوهش و بهره‌گيري از آن براي تحول در جامعه را يكي از مهم‌ترين رسالت‌هاي دانشگاه‌ها برشمرد و افزود: وظيفه اصلي دانشگاه‌ها آموزش است اما نبايد از ديگر مسائل مانند پژوهش و فناوري نيز غافل بود.

رئيس دانشگاه شهيد چمران اهواز؛ در پايان خوزستان را استاني مستعد براي توسعه دانست و به خبرنگار ما گفت: با بهره‌گيري از توان و ظرفيت علمي دانشگاه‌ها و اعضاي هيات علمي مي‌توان به رشد استان خوزستان و كشور اميدوار بود.