خوزنا : زخمي كه بر پيكره فرهنگ استعماري ميتوان زد
چهارشنبه، 10 خرداد 1402 - 06:33 کد خبر:169545

سعيد اميني

فرهنگ يك جامعه نشان‌دهنده‌ هويت، ريشه‌ها و باورهاي آن جامعه است. محصولات فرهنگي، كالاها و خدماتي هستند كه بايد در رشد و توسعه‌ي فرهنگ موثر باشند و چه زيباست با خريد محصولات فرهنگي خودمان به اشاعه فرهنگ اسلامي و ايراني دامن بزنيم و به نوعي با فرهنگ استعماري غرب به مبارزه پردازيم.

درواقع يك محصول فرهنگي قابل تكثير نيست و تابعي از خود هنرمند است، چون هنرمند در شرايط خاص با حسي كه در آن موقعيت برايش ايجاد شده است يك اثر، مثلا يك نقاشي يا موسيقي را خلق كرده است و حتي براي خود او نيز ممكن نيست، در شرايط ديگري، مشابه آن را خلق كند؛ اما همين اثر وقتي چاپ و تكثير شود، به يك «كالاي فرهنگي» تبديل مي‌شود.

از طرف ديگر ميزان بالاي واردات كالاهاي بخش كودك تهديد فرهنگي جدي براي كشور است كه موجب ايجاد فاصله بين فرهنگ اسلامي و انقلابي و نسل جديد كشور مي شود لذا مسئولان و فعالان فرهنگي نسبت به رشد و توسعه توليدات مورد نياز بخش كودك و كنترل واردات اين محصولات بايد اقدامي جدي داشته باشند و نسبت به تاليف كتاب براي كودكان اقدام شود.

حمايت و خريد توليد محصولات فرهنگي داخلي مزاياي بسيار زيادي در ابعاد مختلفي را براي كشور ايجاد مي ‌كند، از جمله:

ايجاد اقتصاد مقاوم چرخه ‌اي: تمامي نهادهاي اقتصادي با مصرف‌كنندگان محصولات و تامين‌كنندگان نيازهاي ورودي، پيوند اقتصادي دارند. اين ارتباط دو سويه، با ايجاد شبكه ارتباطي بين نهادهاي مختلف اقتصاد، موجب رشد فعاليت اقتصادي محلي و در نتيجه رشد كلي اقتصاد ملي مي ‌شود.

افزايش اشتغال و كاهش بيكاري: با توجه به پيوند اقتصادي بين توليدكننده و مصرف‌كننده، تقاضا براي منابع نيروي كار محلي ايجاد مي ‌گردد.

كاهش فعاليت ‌هاي بازارهاي موازي: بخش عمده ‌اي از كالاهاي مصرفي وارداتي، وسايل نقليه و حتي برخي از مواد اوليه، از طريق بازار غيرقانوني موازي ارز خارجي تامين مي‌شود. مصرف توليدات داخلي اين بازارهاي مخرب موازي را كنترل خواهد كرد.

افزايش قدرت ارز ملي: قدرت هر ارز در برابر ارزهاي جهان عمدتا تابعي از تعادل تراز پرداختي آن است. لذا با مصرف كالاهاي محلي، ايجاد ذخاير ارز خارجي براي حمايت از موقعيت تراز پرداخت كشور تسهيل مي‌ گردد.

كاهش هزينه توليد واحد (اقتصاد مقياس): معمولا با افزايش مقياس توليد، هزينه هر واحد توليدشده از لحاظ اقتصادي پايين ‌تر خواهد بود. علاوه بر اين، توليد در مقياس بالا شرايط را براي سرمايه‌ گذاري بيشتر توليدكنندگان فراهم مي‌ كند. بنابراين، حمايت از مصرف كالاهاي محلي باعث افزايش بهره‌وري ظرفيت و كاهش هزينه ‌هاي توليد براي صنايع محلي مي‌ شود.

چشم انداز رشد اقتصادي بالا: مصرف كالاهاي توليدي محلي و دروني ‌سازي تقاضا بر بهره ‌وري ظرفيت و در نتيجه رشد اقتصادي و توسعه ملي تاثير گذار است.

تضمين كيفيت: امكان نظارت بر واردات افراطي كار دشواري است، در صورتي كه با مصرف كالاهاي توليد داخلي مي‌ توان به ايجاد و نظارت بر استانداردهاي تضمين كيفيت به نفع رفاه مصرف‌ كنندگان محلي كمك كرد.

ثبات قيمت: حجم قابل توجهي از مواد مصرفي، وسايل نقليه و مواد اوليه وارداتي از بازار موازي تامين مي ‌شوند. در اين بازار، قيمت ‌ها بيش از حد غيرواقعي تعيين مي‌ شوند و توليدكنندگان محلي نيز، به منظور جلوگيري از كاهش مصرف‌ كنندگان، قيمت را با بازار موازي هم‌ تراز مي‌ كنند. اما با مصرف توليدات داخلي اين تغييرات قيمت قابل كنترل مي ‌گردد.

به هر ترتيب دستگاه ‌ها و شركت ‌هاي دولتي نقش مهمي در حمايت از توليد و رونق اقتصاد ملي دارند. قدم اول براي حمايت از كسب‌ و كارهاي داخلي و ملزم كردن دستگاه ‌هاي دولتي براي خريد كالاي داخلي، قانون‌ گذاري است.