خوزنا : برگزاري مراسم بزرگداشت شهداي خبرنگار و رسانه اي جبهه مقاومت
یکشنبه، 14 آبان 1402 - 19:02 کد خبر:186089
خوزنا: برگزاري مراسم بزرگداشت شهداي خبرنگار و رسانه اي جبهه مقاومت كه با حضور بانوي مجاهد سيده هدي موسوي خواهر دبيركل شهيد حزب الله لبنان ،برگزار مي شود به همراه حداقل دو نفر از خبرنگاران آن رسانه شركت فرماييد. زمان:دوشنبه ۱۵آبان ماه ساعت ۱۰ صبح مكان:گيت بوستان ▪️خانه مطبوعات ▪️اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خوزستان