خوزنا : هزينه ۱۳۰۰ ميليارد توماني بيمه سلامت براي تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري
دوشنبه، 29 آبان 1402 - 00:37 کد خبر:187780
خوزنا:
معاون بيمه و خدمات سلامت سازمان بيمه سلامت ايران، از هزينه‌كرد بيش از ۱۳۰۰ ميليارد تومان بيمه سلامت در سال گذشته بابت تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري خبر داد.

 ايرنا از بيمه سلامت، مهدي رضايي اظهار داشت: اجراي تعرفه‌گذاري خدمات و مراقبت‌هاي پرستاري از سال ۹۹ در دستور كار قرار گرفت و جلسات كارشناسي و تحليلي آن در سال ۱۴۰۰ ادامه پيدا كرد كه سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نمايندگان سنديكاي بيمه تكميلي و نظام پرستاري در اين جلسات شركت داشته‌اند.

وي ادامه داد: در نهايت در ارديبهشت سال ۱۴۰۱ آيين‌نامه اجرايي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري و تعديل كارانه‌اي پرستاري توسط هيات وزيران تصويب و به سازمان‌هاي بيمه‌گر ابلاغ شد.

معاون بيمه و خدمات سلامت سازمان بيمه سلامت ايران افزود: سازمان بيمه سلامت نيز براي بهره‌مندي و رضايت پرستاران كه در سطح بيمارستان‌ها به مردم ايران خدمت رساني مي‌كنند و قواعد و قوانين آيين‌نامه را در سامانه‌ رسيدگي الكترونيك به اسناد بستري و سرپايي پياده‌سازي كرد.

وي تصريح كرد: در سال ۱۴۰۱ سازمان بيمه سلامت بابت اين خدمات به مراكز طرف قرار داد خود مبلغي بالغ بر ۱۳۰۰ ميليارد تومان پرداخت كرده و در سال ۱۴۰۲ نيز اين خدمات از ۱۷ كد خدمت به ۲۷ كد خدمت افزايش يافت به عبارتي رشد متوسط ۲۸ درصدي داشته است.