خوزنا : سرانه تخت بيمارستاني در حاشيه پايتخت ۰.۵ است
دوشنبه، 29 آبان 1402 - 08:01 کد خبر:187787
خوزنا: معاون درمان وزارت بهداشت، سرانه تخت بيمارستاني در حاشيه شهر تهران را ٠.۵ اعلام كرد. خبرگزاري مهر، سعيد كريمي، با اشاره به افتتاح بيمارستان امام خميني (ره) شهريار، گفت: اكنون در تهران ٣٢ هزار تخت بيمارستاني داريم و جمعيت تهران ١۵ ميليون نفر بوده و سرانه تخت به جمعيت در تهران در دولت سيزدهم به ٢.١ رسيده است. وي ادامه داد: در دولت سيزدهم در تهران ٢ كلان بيمارستان غدير و حضرت مهدي با ۱۸۰۰ تخت به بهره‌برداري رسيد. البته بايد توجه داشت كه در كلانشهر تهران با وجود سرانه تخت مناسب، كمبود تخت وجود دارد و ۵٠ تا ۶٠ درصد بيمارستان‌هاي جنرال تهران بيماران ارجاعي از ساير استان‌ها هستند. كريمي با اشاره به سرانه پايين تخت بيمارستاني در حاشيه تهران، افزود: در حاشيه شهر تهران ۲۵۰۰ تخت و ۵ ميليون نفر جمعيت دارد و سرانه تخت بيمارستاني ٠.۵ است كه اين ميزان سرانه نامطلوب است. معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره افتتاح سه بيمارستان در حاشيه شهر تهران در دولت سيزدهم براي بهبود سرانه تخت بيمارستاني، گفت: بيمارستان ملارد، بيمارستان پرديس بومهن و بيمارستان شهريار براي بهبود وضعيت تعداد تخت‌هاي بيمارستاني در حاشيه تهران به بهره برداري رسيده است. كريمي يادآوري كرد: سه بيمارستان ورامين، پيشوا و اسلامشهر در حاشيه شهر تهران در انتظار افتتاح هستند. به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، در حال حاضر سرانه تخت بيمارستاني در كشور ۱.۸۹ به ازاي هر ۱۰۰۰ نفر جمعيت است كه بايد به عدد ۲.۵ برسد. در همين حال، سرانه تخت بيمارستاني در جهان، ۳.۱ به ازاي هر ۱۰۰۰ نفر جمعيت است.