خوزنا : هزينه كرد ۱۳۰۰ ميليارد توماني بيمه سلامت بابت تعرفه پرستاري
دوشنبه، 29 آبان 1402 - 08:31 کد خبر:187806
خوزنا:
معاون بيمه و خدمات سلامت سازمان بيمه سلامت ايران، از هزينه كرد بيش از ۱۳۰۰ ميليارد تومان بيمه سلامت در سال گذشته بابت تعرفه گذاري خدمات پرستاري خبر داد.

 خبرگزاري مهر، مهدي رضايي گفت: اجراي تعرفه گذاري خدمات و مراقبت‌هاي پرستاري از سال ۹۹ در دستور كار قرار گرفت و جلسات كارشناسي و تحليلي آن در سال ۱۴۰۰ ادامه پيدا كرد كه سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه، وزارت بهداشت، نمايندگان سنديكاي بيمه تكميلي و سازمان نظام پرستاري در اين جلسات شركت داشته‌اند كه در نهايت در ارديبهشت ۱۴۰۱ آئين نامه اجرايي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري و تعديل كارانه‌اي پرستاري توسط هيئت وزيران تصويب و به سازمان‌هاي بيمه‌گر ابلاغ گرديد.

معاون بيمه و خدمات سلامت سازمان بيمه سلامت ايران افزود: سازمان بيمه سلامت نيز جهت بهره‌مندي و رضايت پرستاران كه در سطح بيمارستان‌ها به مردم شريف ايران خدمت رساني مي‌نمايند بلافاصله قواعد و قوانين آئين نامه را در سامانه رسيدگي الكترونيك به اسناد بستري و سرپايي پياده سازي نمود.

وي تصريح كرد: در سال ۱۴۰۱ سازمان بيمه سلامت بابت اين خدمات به مراكز طرف قرار داد خود مبلغي بالغ بر ۱,۳۰۰ ميليارد تومان پرداخت نموده و در سال ۱۴۰۲ نيز اين خدمات از ۱۷ كد خدمت به ۲۷ كد خدمت افزايش يافت به عبارتي رشد متوسط ۲۸ درصدي داشته است.