خوزنا : پروزاها به مقصد نجف بدون هيچ‌گونه مشكلي انجام‌ مي‌شود
دوشنبه، 29 آبان 1402 - 10:50 کد خبر:187816
خوزنا:
مديركل اطلاع رساني و امور بين الملل فرودگاه امام خميني (ره) گفت: خبر لغو پروازها به مقصد نجف كذب است و تمامي پروازها بدون هيچ‌گونه مشكلي انجام مي‌شود.

 مهر، خبري اخيراً منتشر شده كه بر اساس آن اعلام شد تمامي پروازها به مقصد نجف طي سه روز آينده لغو شده است. كه اين خبر از سوي مديركل اطلاع رساني و امور بين الملل فرودگاه امام تكذيب شد.

جواد صالحي مديركل اطلاع رساني و امور بين الملل فرودگاه امام خميني (ره) در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در راستاي انتشار اين خبر در فضاي رسانه‌اي، گفت: اعلام خبر لغو سفرها به مقصد نجف طي ۳ روز آينده كذب است و پروازها همچنان بدون هيچ مشكلي به مقصد نجف صورت مي‌گيرد.