خوزنا : پروازها به مقصد نجف، بدون مشكل برقرار است
دوشنبه، 29 آبان 1402 - 12:12 کد خبر:187828
خوزنا:
مديركل اطلاع‌رساني و امور بين‌الملل فرودگاه امام خميني (ره) گفت: تمامي پروازها به مقصد نجف بدون هيچ‌گونه مشكلي انجام مي‌شود.

 ايسنا، امروز خبري مبني‌ بر لغو پروازها به مقصد نجف طي سه روز آينده منتشر شد اما جواد صالحي - مديركل اطلاع‌رساني و امور بين‌الملل شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) - اين خبر را تكذيب كرده و گفت: خبري كه امروز منتشر شده، مربوط به گذشته است كه فرودگاه نجف به‌ دليل تعميرات بسته شده بود.

صالحي تاكيد كرد: خبر منتشرشده در خصوص لغو پروازهاي نجف خلاف واقع بوده و تمامي پروازها به مقصد نجف بدون هيچ‌گونه مشكلي انجام مي‌شود.