خوزنا : تاثير بريكس بر تسهيل تجارت ايران و برزيل
دوشنبه، 29 آبان 1402 - 12:18 کد خبر:187834
خوزنا:
رئيس هيئت مديره اتاق ايران و برزيل با بيان اينكه در حال حاضر بزرگترين مشكل بين تاجران ايراني و برزيلي، انتقال پول است، تصريح كرد: اين مشكل با توجه به حضور ايران در بريكس به‌ راحتي قابل حل است و به‌زودي مي‌توانيم با توافق بانك‌هاي دو كشور، صندوق مشترك پولي براي پرداخت مطالبات ارز حاصل از صادرات يا واردات بازرگانان هر دو كشور را فراهم كنيم.

 ايسنا، سيد فخرالدين عامريان، از ديدار اعضاي هيئت مديره اتاق بازرگاني ايران و برزيل با سفير جديد برزيل خبر داد و گفت: در اين ديدار از سفير جديد برزيل دعوت شد تا با حضور و بازديد از استان‌هاي مختلف ايران، از نزديك با پتانسيل‌هاي موجود در هر يك از استان ها آشنا شود. چراكه طرح سفرهاي استاني با حضور نمايندگان اتاق مشترك و سفارت برزيل، زمينه ساز مناسب و موثري در جهت هموار كردن راه تجار ايراني در برزيل است.

وي با بيان اينكه در حال حاضر بزرگترين مشكل بين تاجران ايراني و برزيلي، انتقال پول است، تصريح كرد: اين مشكل با توجه به حضور ايران در بريكس به‌راحتي قابل حل است و به‌زودي مي‌توانيم با توافق بانك‌هاي دو كشور، صندوق مشترك پولي براي پرداخت مطالبات ارز حاصل از صادرات يا واردات بازرگانان هر دو كشور را فراهم كنيم.

رئيس اتاق ايران و برزيل استفاده از پتانسيل موجود در سفارت برزيل را عامل مهم در حل اين مشكل دانست.

گفتني است در اين ديدار سفير برزيل هم طرح بازديدهاي استاني را بسيار موثر خواند و خواستار برنامه‌ريزي بازديدها شد.

او ضمن اشاره به سابقه تجاري بين دو كشور، توسعه و ارتقا سطح تعاملات تجاري با ايران را يكي از برنامه‌هاي اصلي خود عنوان كرد و گفت: مشاركت و تعامل راهبردي با اتاق مشترك در اين زمينه مي‌تواند موانع موجود را تا حدود زيادي مرتفع كند.