خوزنا : ساعات كار و بيمه معلمان مدارس غيردولتي توسط مجلس اصلاح مي‌شود؟
دوشنبه، 29 آبان 1402 - 12:33 کد خبر:187847
خوزنا:
به گفته مديركل دفتر حقوقي وزارت آموزش و پرورش، لايحه‌اي كه دولت به منظور اصلاح امور بيمه‌اي و كاهش ساعت تدريس معلمان مدارس غيردولتي، به مجلس ارائه داده است، همچنان در انتظار طرح در صحن مجلس قرار دارد و از آنجا كه مجلس درگير بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه است، بعيد به نظر مي‌رسد كه تا پايان سال بررسي اين لايحه در صحن مطرح شود.

منصور اردستاني در گفت‌وگو با ايسنا، درباره لايحه ارائه شده از سوي دولت به مجلس براي اصلاح قانون سازمان مدارس و مراكز غيردولتي به منظور اصلاح امور بيمه‌اي و كاهش ساعت تدريس معلمان مدارس غيردولتي، اظهار كرد: طي اين لايحه پيشنهاد اصلاح قانون تاسيس مدارس و مراكز غير دولتي داده شده است.

وي توضيح داد: در قانون تاسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي، نظام حقوقي حاكم بر روابط كار معلمان غير دولتي و كاركنان آزاد طبق قانون كار و تامين اجتماعي است و مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مدارس و مراكز آموزشي غير دولتي اين موارد را تصريح كرده است. از اين جهت معلمان مدارس غيردولتي مشمول قانون كار و تامين اجتماعي مي‌شوند اما در خصوص اصلاح ساعات كار و نحوه برخورداري معلمان اين مدارس از بيمه، لايحه‌اي تدوين شده است تا ساعت كار و بيمه اين معلمان در قانون درج شود.

مديركل دفتر حقوقي وزارت آموزش و پرورش، در عين حال تاكيد كرد: در حال حاضر در آيين نامه اجرايي، ساعات كار معلمان و مربيان به انضمام جلسات شوراها و  جلسات اداري مدارس غيردولتي، درج شده و بر اين اساس ۳۰ ساعت كار براي كادر آموزشي و ۳۶ ساعت كار براي كادر اداري و مديريتي مدارس غيردولتي تعيين تكليف شده است. درواقع هر ۳۶ ساعت كار به اندازه ۴۴ ساعت كار قانون كار محاسبه مي‌شود و در مورد معلمان و مربيان نيز همين امر است و هر ۳۰ ساعت كار به صورت تمام وقت محاسبه مي شود و بايد بيمه و حقوق تمام وقت براي اين افراد لحاظ شود.

اردستاني با بيان اينكه برخي مدارس غير دولتي همين موارد درج شده در قانون فعلي مدارس غيردولتي را نيز رعايت مي‌كنند، تاكيد كرد: معلمان اگر شكايتي دارند، از سوي اداره كار و نيز شوراي نظارت استان و خود وزارتخانه كه مسئوليت نظارت بر عملكرد موسسات غير دولتي را دارد؛ رسيدگي خواهد شد.

وي همچنين با اشاره به اينكه هم اكنون معلمان مدارس غير دولتي ۴۴ ساعت در هفته تدريس مي‌كنند چراكه حقوق آنها طبق قانون كار پرداخت مي‌شود، درباره آخرين وضعيت لايحه‌اي كه به منظور اصلاح امور بيمه‌اي و كاهش ساعت تدريس معلمان مدارس غيردولتي به مجلس ارائه شده است، بيان كرد: اين لايحه در نوبت طرح در صحن علني مجلس قرار دارد و فعلا منتظر طرح آن هستيم. طبق آيين نامه داخلي مجلس زماني كه لايحه برنامه توسعه در مجلس مطرح است، هيچ طرح يا لايحه ديگري اجازه مطرح شدن در صحن را ندارد. از اين رو  با توجه به اينكه مجلس درگير لايحه برنامه توسعه است امكان طرح اين لايحه وجود ندارد.

اردستاني همچنين با اشاره به اينكه به احتمال زياد پس از اتمام بررسي لايحه برنامه هفتم، مجلس وارد بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۳ مي‌شود، عنوان كرد: بنابراين بعيد مي‌دانم بررسي اين لايحه به عمر مجلس فعلي برسد چراكه بعد از بررسي برنامه توسعه، برسي لايحه بودجه آغاز مي‌شود. اميدواريم تا آخر امسال اين لايحه در صحن طرح شود اما اين امر خيلي خوشبينانه است چراكه احتمالا بلافاصله پس از اتمام بررسي لايحه برنامه توسعه، بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۳ آغاز مي‌شود. مگر اينكه مابين بررسي لايحه برنامه توسعه و لايحه بودجه ۱۴۰۳، فرصتي فراهم شود و لايحه ما در دستور كار قرار گيرد.