خوزنا : بايد ارتقاي فرهنگ منطقه‌آزاد را به درستي ارزيابي كنيم
دوشنبه، 29 آبان 1402 - 16:48 کد خبر:187858
خوزنا:
سرپرست معاونت فرهنگي و اجتماعي يك منطقه آزاد گفت: بايد ارتقاي فرهنگ كيش وضعيت را به درستي ارزيابي كرد، موضوع جدي اين روزها در دنيا موضوع خانواده است، خيلي، از معضلات را خانواده حل مي‌شود.

 خبرگزاري مهر، سيد عليرضا فاطميان پور سرپرست معاونت فرهنگي و اجتماعي سازمان منطقه آزاد كيش در نشست خبري نخستين جشنواره ملي كيش بهشت خانواده گفت: با امكان‌سنجي فضاي كيش، و كيش وندان محتوا را در اين باره بايد توليد كنيم.

وي تاكيد كرد: بايد ارتقاي فرهنگ كيش وضعيت را به درستي ارزيابي كرد، موضوع جدي اين روزها در دنيا موضوع خانواده است، خيلي، از معضلات را خانواده حل مي‌كند. خانواده يكي از كليد واژه‌هاي ما در اين فضا است. مديريت‌ها در كشور در زمان كوتاهي انجام مي‌گيرد، بايد از هنر و هنرمندان براي توليد محتوا در اين فضا استفاده شود. رويداد كيش بهشت خانواده در ۳ عرصه فيلم، پوستر عكس برگزار مي‌شود.

فاطميان پور افزود: اختتاميه اين ۳ رويداد بايد با افتتاحيه رويداد فرهنگي ديگر باشد تا كار فرهنگي استمرار داشته باشد و اثر كند. در كيش، فرهنگ‌هاي منحصر به فردي وجود دارد كه زحمت گذشتگان را نشان مي‌دهد، در كيش، چراغ قرمز وجود ندارد، خودروها به شدت مراعات عابران پياده را دارند، امنيت بالايي در كيش وجود دارد. با استمرار كار فرهنگي اين اقدامات ادامه داشته باشد.