خوزنا : ميراث فرهنگي در آينه؛ شعار دومين جشنواره چند رسانه‌اي
دوشنبه، 29 آبان 1402 - 16:50 کد خبر:187861
خوزنا:
دبير اجرايي جشنواره چند رسانه‌اي ميراث فرهنگي گفت: شعار اين دوره از جشنواره با تصويب شوراي سياست گذاري، ميراث‌فرهنگي در آينه اعلام شده است.

مهر، نشست خبري دومين جشنواره چند رسانه‌اي ميراث فرهنگي با حضور دبير اجرايي جشنواره و مديركل ميراث فرهنگي استان قزوين بعد از ظهر دوشنبه در كاخ نياوران برگزار شد.

عليرضا تابش دبير جشنواره گفت: ما تداركات و پشتيباني مرتبط با جشنواره را در تهران پيش بيني كرديم تا در رايزني با نهادهاي مختلف حامياني را براي جشنواره جذب كنند.

وي گفت: ميراث فرهنگي ايران مرتبط با يك سازمان و وزارتخانه نيست و شايد يكي از اهداف جشنواره اين باشد كه براي جلب مشاركت كارآفرينان و نهادها فعاليت كند تا همراهي آنها را داشته باشد.

وي با بيان اينكه تا نيمه مهرماه پذيراي آثار هنرمندان در سراسر كشور بوديم گفت: در پنج بخش قريب به ۲ هزار اثر دريافت شد. ما از متولدين دهه ۲۰ اثري دريافت كرديم تا متولدين دهه نود كه نزديك به ۴۰ نفر بودند. مشاركت دهه هشتادي و نودي ها براي ما قابل توجه بود و همين باعث شد پويش ميراث بانان كوچك را طراحي كرده و از همه كودكان و نوجوانان خواستيم فهم خود از ميراث فرهنگي را در قالب فيلم و متن ارسال كنند.

تابش بيان كرد: اميدوارم از طريق جشنواره بتوانيم مشاركت هرچه بيشتر نسل نو را داشته باشيم. استان‌هاي تهران، قزوين، اصفهان، خراسان، گيلان و آذربايجان شرقي بيشترين اثر را براي ما فرستادند.

وي افزود: امسال در جشنواره جايزه ملي قزوين را طراحي كرديم كه در اين بخش نيز ۱۱۴ اثر از استان قزوين انتخاب شده است.

تابش ادامه داد: بخشي از برگزيدگان در افتتاحيه و بخشي در اختتاميه تقدير مي‌شوند. استقبال اهالي فرهنگ و هنر بسيار خوب بود در حالي كه فكر مي‌كردم با محدوديت زماني اين ميزان از شركت كننده حضور نداشته باشد.

وي گفت: سعي داريم مخاطبان در جريان جشنواره قرار بگيرند. هدف اين است كه هنرمندان آثار خود را مرتبط با جشنواره معرفي كنند. شعار اين دوره از جشنواره با تصويب شوراي سياست گذاري ميراث‌فرهنگي در آينه است و پوستر جشنواره و تنديس آن توسط ابراهيم حقيقي طراحي شده است تنديس جشنواره هم در حال ساخت است و در قزوين رونمايي خواهد شد.