خوزنا : جوكار: مشكل كمبود معلم باقي است
دوشنبه، 29 آبان 1402 - 17:00 کد خبر:187870
خوزنا:
رئيس كميسيون امور داخلي كشور و شوراها از عدم حل مشكل كمبود معلم در كلاس هاي درس انتقاد كرد و عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تصريح كرد كه كميسيون ورود به موقع به اين موضوع داشته و تكاليفي را براي دولت معين كرده است.

 ايسنا، محمدصالح جوكار در تذكري شفاهي در جريان جلسه علني نوبت عصر امروز ( دوشنبه) مجلس، بيان كرد: براي پيگيري بحث كمبود معلم در كلاس هاي درس وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان اداري و استخدامي به مجلس آمدند و قرار بود كميسيون آموزش اين موضوع را دنبال كند اما هنوز مشكل كمبود معلم در كلاس هاي درس حل نشده است. هنوز معلم هاي خريد خدمت تعيين تكليف نشده اند.

محمد وحيدي عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در پاسخ به اين تذكر، بيان كرد: در مجلس به دستور رئيس مجلس جلسه اي غيرعلني تشكيل شد. كميسيون آموزش نيز گزارشي در خصوص كمبود نيروي انساني در شروع سال تحصيلي تهيه كرد و به صحن ارائه كرده است. چندين تصميم گرفته شد و دولت متعهد شد كه آن را اجرايي كند. 

وي در ادامه اظهار كرد: اول اينكه رديف هاي وزارت اموزش و پروش به اندازه و به موقع در طول سال تخصيص پيدا كند تا در شروع سال تحصيلي با مشكل مواجه نشويم. از سوي ديگر مقرر شد سازمان برنامه و بودجه مشكل پرداختي حق التدريسي و پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان را پيگيري كند. 

اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، تصريح كرد: توجه به نيروهاي خريد خدمات كه اكنون بدون حقوق و بيمه كار مي كنند و تبديل وضعيت معلمان مهرآفرين  از ديگر مواردي بود كه دولت براي حل مشكل كمبود معلم تعهد داد كه پيگيري كند.