خوزنا : سهم الشركه بازنشستگان عضو صندوق ذخيره فرهنگيان در حال پرداخت است
دوشنبه، 29 آبان 1402 - 17:01 کد خبر:187871
خوزنا:
عضو هيئت مديره موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان از واريز به‌موقع سهم الشركه اعضاي بازنشسته خبر داد و گفت: مشكلي بابت تامين مالي اين سهم وجود ندارد و واريز سهم الشركه فرهنگيان بازنشسته بر اساس اطلاعات وصولي از مناطق از هفته قبل شروع شده است و طي بازه زماني كمتر از يك ماه به ترتيب وصول اطلاعات، با همه اعضاي بازنشسته تسويه حساب مي شود.

 ايسنا، مهدي پندار با اشاره به نحوه پرداخت سهم الشركه اعضاي بازنشسته صندوق ذخيره با تاكيد بر اينكه رويكرد جدي هيات امنا و هيات مديره صندوق رضايتمندي حداكثري فرهنگيان است، اظهار كرد: سياست‌ كلي موسسه در پرداخت سهم الشركه بر اين است كه اين واريزي پس از ارسال مدارك و اطلاعات بازنشستگي اعضا از مناطق و استان‌ها به موسسه، در كمتر از يك ماه انجام شود.  

وي با اشاره به شائبه‌هايي مبني بر تاخير در روند پرداختي‌ها گفت: هيات مديره صندوق اين موضوع را به طور جد مورد پيگيري قرار داد و نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه مشكلي بابت تامين مالي سهم الشركه اعضاي بازنشسته وجود ندارد. ضمن اينكه تاكنون تاخيري در واريزي به حساب اعضاي محترم بازنشسته عضو صندوق وجود نداشته است.

اين عضو هيئت مديره موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان تاكيد كرد: اگر احيانا تاخيري در پرداخت‌ها وجود داشته باشد، به دليل تاخير در ارسال اطلاعات بازنشستگي فرهنگيان از سوي مناطق است و صندوق ذخيره طبق آنچه كه قبلا اعلام كرده بود، حداكثر ظرف يك ماه پس از دريافت مدارك نسبت به واريز سهم الشركه اقدام مي‌كند.

بنا بر اعلام روابط عمومي و امور بين‌الملل موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان، پندار با اشاره به اينكه واريزي سهم‌الشركه بازنشستگان در حال انجام است، گفت: بر اساس اطلاعات بازنشستگي ارسال شده از مناطق و استان‌ها اين روند حداكثر تا نيمه اول آذر ماه به طور كامل به پايان مي رسد.