خوزنا : پروژه‌هاي خودمالكي مسكن ملي مشكل آب و برق ندارد
دوشنبه، 29 آبان 1402 - 22:21 کد خبر:187895
خوزنا:
معاون وزير راه و شهرسازي گفت: در پروژه‌هاي خودمالكي طرح نهضت ملي مسكن، مشكل تامين زيرساخت‌هاي آب، برق وجود ندارد.

هادي عباسي‌اصل در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: طبق مصوبه شوراي عالي مسكن، هزينه‌ تامين انشعابات اب وبرق و دفع فاضلاب طرح‌هاي نهضت ملي مسكن مشتركا به صورت يك سوم توسط وزارت راه و شهرسازي، يك سوم ديگر از سوي وزارت نيرو و يك سوم توسط استانداري‌ها بايد تامين شود. وزارت راه و شهرسازي در تمام پروژه‌ها سهم يك سوم خود را پرداخت كرده است.

 
وي افزود: هيچ‌يك از پروژه‌هاي افتتاح شده مسكن ملي تا كنون مشكل آب و برق و دفع فاضلاب نداشته است. وزارت نيرو يك نماينده ويژه تعيين كرده‌ است كه مسائل را پيگيري مي‌كند.


معاون وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: در پروژه‌هاي خودمالكي طرح نهضت ملي مسكن، مشكل تامين زيرساخت‌هاي آب، برق وجود ندارد.

عباسي هم‌چنين درباره هزينه آماده‌سازي زمين گفت: هزينه آماده‌سازي زمين طبق مصوبه اجاره ۹۹ ساله بايد توسط متقاضي پرداخت شود.