خوزنا : انتخابات پرشور و نمايندگان اصلحي كه بايد انتخاب كرد
یکشنبه، 22 بهمن 1402 - 16:18 کد خبر:194119
خوزنا :

عليرضا اصغرزاده

رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيت الله العظمي امام خامنه اي دامت بركات در ديدار اخير اعضاي شوراي نگهبان تأكيد كردند كه «همه وظيفه دارند زمينه برگزاري انتخاباتي پرشور را در اسفند ماه امسال فراهم كنند.» تأكيدات حضرت آيت الله العظمي امام خامنه اي دامت بركات درباره انتخابات اسفندماه بيانگر حساسيت و اهميت اين انتخابات براي كشور هم به لحاظ شرايط داخلي و هم به لحاظ شرايط حساس بين‌المللي است كه مشاركت حداكثري در سايه فضاي رقابتي و تأمين سلامت و امنيت انتخابات ضروري ساخته و مسئولان اجرايي و نظارتي انتخابات و دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي موظف هستند در جهت تخقق اين راهبردهاي چهارگانه برنامه‌ريزي و حركت كنند و دستور صريح ايشان برگزاري انتخاباتي پرشور است. برگزاري با شكوه انتخابات از يك سو و انتخاب نماينده اي اصلح از سوي ديگر نيز مورد توجه است. مردم عزيز ايران به ويژه مردم فهيم و ولايتمدار استان خوزستان همواره براي انتخاب نماينده اصلح اقدام كردند و در انتخابات گذشته مجلس شوراي اسلامي به خوبي شاهد بوديم كه دكتر مجتبي يوسفي را به عنوان نماينده مردم شريف اهواز، باوي، حميديه و كارون در مجلس شوراي اسلامي برگزيدند و ايشان به خوبي توانستند انتظارات مردم استان خوزستان را در مجلس شوراي اسلامي برآورده كرده و با تمام توان پشت مردم خود ايستادند و از حق آنان دفاع كردند و بركات فراواني براي استان به همراه آوردند. خوشبختانه دكتر مجتبي يوسفي يكبار ديگر آستين همت بالا زده و در صف اول نامزدهاي خدمت رساني به مردم استان خوزستان قرار گرفته است و قطعا مردم فهيم و ولايتمدار استان بار ديگر با انتخاب اين جوان شايسته ولايتمدار و متخصص و انقلابي به همگان نشان خواهند داد كه ويژگي هاي نماينده اصلح را به خوبي مي دانند.

نخستين ويژگي كه يكي از اصلي‌ترين ويژگي‌هاي يك نماينده مجلس است و بايد در انتخابات جزو رئوس كار قرار گيرد، قوي و كارآمد بودن براي مديريت اجرايي كشور است. با دقت و تفكر در اين شاخص مشاهده مي‌كنيم هرگاه فردي به عنوان نماينده به مجلس راه يافته و فاقد اين شاخصه بوده است، در بزنگاه‌هاي حساس كه كشور براي ادامه راه خود به فردي نياز دارد كه بايد با قدرت تصميمات خاص خود را اتخاذ كند. ويژگي ديگر يك نماينده مجلس اين است كه داراي تفكر معقول و شجاعت در عمل باشد تا با تفكرات معقول و سنجيده طرح‌هاي مربوط را ارائه كرده و سپس قوانين لازم را به تصويب برسانند. اين ويژگي هنگامي اهميت پيدا مي‌كند كه يكي از نمايندگان مجلس گفته بود كه به دليل اشتباه‌هاي نمايندگان مجلس در تصويب قوانين نيمي از دوران چهار سالع نمايندگي مجلس به اصلاح قوانين اشتباه مي‌گذاشت. از سويي ديگر بايد نمايندگان مجلس در عملكرد‌هاي خود شجاعت داشته باشند تا در برابر عوامل زور و زر و تزوير ايستادگي كرده و حقوق مردم را استيفا كند كه خوشبختانه تمامي اين ويژگي ها در برگزيده مردم در انتخابات مجلس گذشته يعني دكتر مجتبي يوسفي به خوبي نمايان است و مي توان به جرئت گفت كه ايشان يكي از بهترين نمايندگان در خانه ملت هستند و از اين حيث مي توان با انتخاب مجدد ايشان به عنوان نماينده مردم استان خوزستان خيالمان از جهت حل مشكلات استان راحت باشد.