خوزنا : «اسم» نامناسب موجب سرخوردگي افراد مي‌شود
چهارشنبه، 15 آذر 1396 - 12:54 کد خبر:73472

خبرگزاري ايسنا:انتخاب اسم مناسب تاثير بسزايي در شكل‌گيري شخصيت افراد دارد؛ به طوري يك رفتارشناس معتقد است انتخاب اسم نامناسب حتي مي‌تواند باعث سرخوردگي، گوشه‌گيري و انزواي فرد شود.

 مجيد ابهري با بيان اينكه انتخاب نام براي فرزندان توسط والدين يكي از اصلي‌ترين حقوق آنها است، گفت: انتخاب اسم نقش بسيار مهمي در زندگي، سرنوشت و آينده افراد دارد. اسم يكي از فرآيندهايي است كه تا پايان عمر و حتي بعد از آن نيز همراه با فرد مي‌ماند، بنابراين در انتخاب آن بايد دقت و توجه كافي مبذول شود.

وي ادامه داد: اسامي انتخاب شده بايد خوش الحان با بياني ساده باشد و مورد تمسخر كودكان نيز قرار نگيرد. در حقيقت نبايد اسامي دشوار، مغاير با فرهنگ و آئين براي كودكان انتخاب شود. زيرا در دوران تحصيل به خصوص در دوران دبستان صدا كردن و خطاب فرد دشوار بوده و ممكن است باعث تمسخر وي شود.

اين رفتارشناس اضافه كرد: اسامي بايد بر اساس باورها، فرهنگ، عرف و سنت‌هاي خانوادگي و اجتماعي انتخاب شوند و براي افرادي كه حامل آن اسامي هستند، غرور و شخصيت خاصي را فراهم آورد. اسامي بايد داراي عناوين مذهبي يا فرهنگي بوده تا براي اشخاص شخصيت و فضاي فرهنگي ايجاد كند. همچنين برخي از اسامي نه تنها هنگام خطاب، دشوار، ناموزون و ناهماهنگ است؛ بلكه مغاير با معيارهاي ارزشي و فرهنگي ما هستند. بنابراين اسم يكي از موضوعاتي است كه در زندگي هر كس نقش مهمي داشته و والدين نيز هنگام انتخاب نبايد گرفتار مسائل غيرفرهنگي و غيرارزشي و غيرسنتي شوند.

ابهري با بيان اينكه برخي از افراد از اسم خود خجالت مي‌كشند و هنگامي كه بزرگ‌تر مي‌شوند، اسم خود را تعويض مي‌كنند، گفت: اين گونه اشخاص دو اسمي هستند؛ يعني در شناسنامه اسم ديگري داشته و در خانه و جامعه به نام ديگري خطاب مي‌شوند كه در نهايت دچار تضاد شخصيت و دوگانگي مي‌شوند؛ زيرا يك اسم براي هر فرد كافي است.

به گفته وي، اسم نبايد شكسته شود؛ زيرا برخي از افراد اسامي ديگران را به خاطر دشواري در صدا كردن و تلفظ به بخش‌هاي مختلف تقسيم كرده و مي‌شكنند. بنابراين اسم اثر بسيار مهمي بر شخصيت افراد داشته و يكي از معيارهاي ارزش‌يابي فرهنگي و اخلاقي افراد نيز خواهد بود. در حقيقت انتخاب اسامي براي فرزندان بايد تابع معيارهاي فرهنگي، اخلاقي و ديني ما باشد.

اين رفتارشناس گفت: والدين نبايد در فضاي زماني گرفتار شوند؛ زيرا انتخاب اسم فقط امروز يا روز تولد فرد نيست، گاهي شخصيت‌هايي در دوران تولد كودك وجود دارند كه شناخته شده و معروفند و آنها اسامي اين افراد را براي فرزندان‌شان انتخاب مي‌كنند و بعد از چند سال آن شخص دچار گمنامي مي‌شود. بنابراين اسامي رهبران ديني، شخصيت‌هاي فرهنگي اصيل ايراني مي‌تواند نام‌هاي بسيار خوبي براي فرزندان باشد.

ابهري در پايان با بيان اينكه برخي افراد اسم فرزندان‌شان را اسكندر و چنگيز مي‌گذارند در حالي كه اين افراد در تاريخ دشمنان ما بودند و به نظر من از نظر رفتاري تاثير منفي بر شخصيت افراد خواهد گذاشت، گفت: اسم از نظر رفتاري داراي بار رواني و عاطفي براي اشخاص است؛ يعني اسامي مذهبي مي‌توانند در سرنوشت افراد نيز دخالت كنند. همچنين اسم اثر رواني سنگيني بر روي افراد دارد؛ به عبارت ديگر اسم نامناسب در زمان كودكي باعث مي‌شود فرد مورد تمسخر قرار گيرد و به انزوا برود. در حقيقت اسم نامناسب مي‌تواند باعث سرخوردگي، گوشه‌گيري و انزواي فرد شود.