خوزنا : توسعه زيرساخت ها در حوزه بهداشت و درمان در خوزستان در دستور كار دولت است
پنجشنبه، 21 دی 1396 - 11:00 کد خبر:74430

ايرنا:رئيس مركز حوادث و فوريت هاي پزشكي كشور گفت: توسعه زيرساخت ها در حوزه بهداشت و درمان مي تواند در جهت خدمت رساني به راهيان نور موثر بوده و ميزان رضايتمندي مردم را افزايش دهد به همين دليل اين موضوع در خوزستان در دستور كار دولت است.
 پيرحسين كوليوند روز پنجشنبه درجلسه تجليل از خادمان راهيان نور در دانشگاه علوم پزشكي اهواز اظهار كرد: توسعه بهداشت و درمان يكي از مسائلي است كه در راستاي مطالبات رهبر معظم انقلاب در جهت خدمت رساني به مردم در دستور كار قرار دارد و نقش برجسته آن در حوادث مختلف به وضوح مشاهده مي شود.

وي افزود: حضور ما نيز به عنوان متوليان بهداشت و درمان براي اطمينان بخشي به زائران يادمان هاي شهدا نيز همواره حضور برجسته اي است.
رئيس مركز حوادث و فوريت هاي پزشكي كشور ادامه داد: همانگونه كه در دوران دفاع مقدس تلاشگران عرصه سلامت حضوري پررنگ در مناطق عملياتي داشتند ، در اين روزها نيز خدمت رساني به زائران يادمان هاي شهدا در قالب راهيان نور از اولويت هاي حوزه بهداشت و درمان است.


وي بيان كرد: نظارت ها، حمايت ها و خدمات درماني خوبي تاكنون در يادمان هاي شهدا مشاهده شده و دانشگاه علوم پزشكي اهواز و دانشگاه علوم پزشكي آبادان نيز در زمينه خدمت رساني به راهيان نور تلاش هاي خوبي داشته و موفق عمل كرده اند.
كوليوند تصريح كرد: بي شك اين خدمت رساني از چشم تيزبين مردم پنهان نمانده و هرچه اين خدمت رساني بيشتر شود ،رضايتمندي بيشتري را به دنبال دارد.


وي اظهار كرد: حضور پررنگ تلاش گران فوريت هاي پزشكي، بيمارستان ها و حوزه درمان در حادثه هاي اخير در كشور نيز به وضوح مشاهده شده كه جاي قدرداني دارد.
رئيس مركز حوادث و فوريت هاي پزشكي كشور گفت: بحث راهپيمايي اربعين نيز در سال هاي اخير يكي از حركت هاي بزرگ تاريخي بوده كه وزارت بهداشت و حوزه سلامت در اين بخش نيز عملكرد خوبي را داشته و اميد است كيفيت خدمات دهي در اين ايام روز به روز بيشتر شود.


وي تصريح كرد: همچنين در زلزله كرمانشاه نيز شاهد حضور موثر و پررنگ حوزه بهداشت و درمان بوديم كه شايد در نوع خود بي نظير بود.
كوليوند اظهار كرد: پيگيري هاي لازم براي ايجاد زيرساخت ها و تجهيز مراكز بهداشت و درمان در خوزستان با حمايت وزير بهداشت در دستور كار دولت بوده و اميد است كه در سال آينده در اين بخش بتوانيم اقدامات خوبي صورت دهيم.