خوزنا : احتمال محبوس شدن خدمه نفتكش ايراني در اتاق ايزوله
جمعه، 22 دی 1396 - 13:20 کد خبر:74449

خانه ملت:نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس از تهيه گزارشي جامع از حادثه حريق نفتكش ايراني پس از برگزاري نشست‌هاي تخصصي با مسئولان وزارت نفت و مسئولان خارجي همچون سفير چين، خبر داد.

 هدايت الله خادمي با اشاره به آخرين وضعيت كشتي نفت كش ايراني كه در درياي چين دچار حريق شده است، گفت: متاسفانه در پي برخورد كشتي چيني و ايراني در درياي چين ٣ خدمه ايراني مفقود شده اند و تاكنون هيچ كشوري براي كمك به اطفاي حريق اقدام نكرده است.

نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر اينكه طرف چيني هيچ همكاري براي تسريع در اطفاي حريق انجام نداده است، افزود: احتمال ضعيفي وجود دارد كه عدم همكاري طرف چيني براي اطفاي حريق نفتكش ايراني براي سوخته شدن مابقي ميعانات موجود در نفتكش باشد تا از آلودگي دريا جلوگيري شود.

نماينده مردم ايذه و باغملك در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بهانه جويي طرف چيني براي كندي روند اطفاي حريق، تصريح كرد: بدي شرايط جوي و وجود موج هايي با ارتفاع ٧ متر در كندي روند امداد تاثيرگذار است اما باز هم اين ميزان تعلل قابل توجيه نيست.

 

توقف عمليات نجات بي معنا است

وي با بيان اينكه توقف عمليات امداد و نجات معنا ندارد، گفت: شايد خدمه در اتاقك ايزوله كشتي محبوس بوده و هنوز زنده باشند؛ لذا هر گونه تعلل به مرگ آن ها مي انجامد.

اين نماينده مردم در مجلس دهم ادامه داد: مقرر شده بود طي عملياتي با هلي برد بر روي كشتي ايراني از زنده بودن خدمه اطمينان حاصل شود كه اين موضوع هم انجام نشد.

وي با تاكيد بر اينكه نفتكش داراي كانتينرهاي مختلفي است، افزود: دستگاه هاي امدادي مي توانستند قبل از تسري آتش به كانتير هاي ديگر آتش را مهار كنند اما اقدامي صورت نگرفت.

 

نگراني از احتمال عدم پرداخت بيمه نفتكش ايراني

اين نماينده ه مردم در مجلس دهم، با بيان اينكه دغدغه ديگري كه اكنون وجود دارد احتمال عدم پرداخت خسارت وارده به نفتكش ايراني از سوي شركت بيمه گر خارجي است، گفت: چون در آب هاي كشور چين اين نفتكش دچار سانحه شده و برخي اهمال كاري ها در روند آن موثر بوده اين كشور نيز بايد خسارت بپردازد.

خادمي با اشاره به مفقود شدن قايق نجات نفتكش ايراني و احتمال زنده ماندن خدمه، تصريح كرد: بيشترين احتمال محبوس شدن خدمه در نفتكش است زيرا اگر با قايق نجات از نفتكش خارج شده بودند تا كنون پيدا شده بودند.

 

رسانه ها در پوشش اخبار نفتكش ايراني ضعيف عمل كردند

وي با اشاره به نقش دستگاه ديپلماسي كشور ما در موضوع نفكش ايراني، افزود: متاسفانه دستگاه ديپلماسي ضعيف عمل كرد در حالي كه بايد با توان بيشتري به دنبال پيگيري موضوع حركت مي كرد.

خادمي با انتقاد از عدم پوشش كافي اين حادثه تلخ از سوي رسانه ها، تصريح كرد: اين موضوع بايد پررنگ تر از اين پيگيري شده و با كمك از كشورهاي مختلف زمينه اطفاي حريق فراهم مي شد.

نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي از پيگيري كميسيون متبوعش در خصوص آخرين وضعيت نفتكش ايراني خبر داد و گفت: با برگزاري نشست هاي تخصصي با مسئولان وزارت نفت و مسئولان خارجي از جمله سفير چين در ايران ابعاد موضوع را جهت تهيه گزارشي جامع بررسي خواهيم كرد.