خوزنا : بيمه بيكاري چه كساني قطع مي شود؟
جمعه، 15 تیر 1397 - 21:34 کد خبر:78822

خبرگزاري تسنيم:كارگراني كه از مقرري بيمه بيكاري استفاده مي‌كنند در صورت اشتغال مجدد،مقرري بيمه بيكاري آنان قطع مي‌شود.همچنين در صورتي كه پس از برقراري مقرري بيمه‌ بيكاري مشخص ‌شود كه بيكاري بيمه‌ شده ناشي از اراده شخصي وي بوده،بايد وجوه دريافتي را بازپرداخت كند.

ايران سومين كشور خاورميانه است كه بيمه‌ بيكاري را براي افراد تحت‌ پوشش قانون كار و قانون تأمين‌ اجتماعي خود پيش‌بيني كرده است.به موجب قانون بيمه بيكاري، آن دسته از بيمه‌شدگاني كه بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده به كار باشند از مستمري بيمه‌ بيكاري برخوردار مي‌شوند.

مقرري بيمه بيكاري در صورتي به بيمه‌شده پرداخت مي‌شود كه اولاً به صورت غيرارادي بيكار شده باشد. به اين معنا كه از كار اخراج شده و يا بر اثر اتفاقات غيرمترقبه و قهريه مثل سيل، زلزله، جنگ و آتش‌سوزي و... كار خود را از دست داده باشد.

بيمه‌شدگاني كه به علت تغييرات ساختار اقتصادي (مانند تعديل نيرو جهت افزايش بازدهي، استفاده از فناوري پيشرفته و يا تغيير كاربري، بازسازي خط توليد، جابه‌جايي كارگاه، و...) كار خود را به صورت موقت از دست مي‌دهند با تشخيص وزارتخانه ذي‌ربط و تاييد شوراي عالي كار مي‌توانند از مقرري بيمه بيكاري بهره‌مند شوند. بنابراين كسي كه با اختيار خود كار را ترك مي‌كند نمي‌تواند درخواست مقرري بيمه بيكاري كند.
فرد بايد حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد.
براي كساني كه بر اثر حوادث غيرمترقبه كار خود را از دست مي‌دهند شرط دوم لازم نيست.اين‌گونه افراد در صورتي كه سابقه پرداخت حق بيمه آن‌ها كمتر از شش ماه باشد مطابق مشموليني كه شش ماه پرداخت حق بيمه دارند از مقرري بهره‌مند خواهند شد.
حداكثر مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري 50ماه براي متاهلين و 36 ماه براي مجردين است
حداقل مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري 6ماه و حداكثر 50 ماه براي متاهلين و 36 ماه براي مجردين است كه بر اساس دو عامل تعيين مي‌شود.
مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري براي افراد متاهل يا متكفل و افراد مجرد متفاوت است. براي مثال، چنانچه دو بيمه‌شده يكي مجرد و ديگري متاهل با داشتن شش ماه سابقه پرداخت حق بيمه بيكار شوند، براي بيمه‌شده مجرد شش ماه و براي بيمه‌شده متاهل يكسال مقرري تعيين مي‌شود.


 اما گاهي گزارش هايي از منابع رسمي مبني بر قطع شدن مقرري بگيراني كه اشتغال پنهان داشته اند مي رسد كه گاهي با اعتراض هايي همراه است.
*قطع مقرري بيكاري 1350 نفر به دليل اشتغال پنهان


محمد اكبرنيا، مديركل دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي‌هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  درباره آمار مقرري بگيران بيمه بيكاري مي گويد:حدود 220 هزار نفر در كل كشور مقرري بيمه بيكاري مي‌گيرند كه 45 درصد آنها مربوط به 4 استاني است كه در آنها كار از طريق كاريابي‌ها انجام مي‌شود. 

اكبر نيا گفت: با استفاده از سامانه الكترونيكي ثبت تقاضاي بيمه بيكاري و از طريق كاريابي‌ها مشخص شد 1350 نفر از متقاضيان بيمه بيكاري، ضمن دريافت مقرري در جاي ديگري اشتغال پنهان داشته‌اند. 

وي گفت: از 6 ماه گذشته تا كنون 180 نفر از طريق كاريابي‌ها اشتغال مجدد داشته‌اند.

*قطع مقرري بيمه بيكاري چه زماني اتفاق مي‌افتد؟

كارگراني كه از مقرري بيمه بيكاري استفاده مي‌كنند در صورت اشتغال مجدد،مقرري بيمه بيكاري آنان قطع مي‌شود.همچنين در صورتي كه پس از برقراري مقرري بيمه‌ بيكاري مشخص ‌شود كه بيكاري بيمه‌ شده ناشي از اراده شخصي وي بوده يا بيمه ‌شده بيكار اشتغال مجدد خود را اعلام نكرده و به رغم اشتغال همچنان به دريافت مقرري ادامه دهد، بايد وجوه دريافتي و كمك هزينه بيكاري را به سازمان تأمين‌ اجتماعي بازپرداخت كند.

تنها استثنا در جريان مقرري بيمه بيكاري در مورد افرادي است كه در شروع بيمه بيكاري داراي 55 سال سن يا بيشتر هستند و مادامي كه مشغول به كار نشده‌اند در صورت دارا بودن شرايط مي‌توانند تا رسيدن به سن بازنشستگي تحت پوشش بيمه بيكاري باقي بمانند.

در حال حاضر كمترين مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري شش ماه و بيشترين پرداخت50 ماه است و اداره كل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت كار وظيفه حمايت اجتماعي و پرداخت مقرري بيمه بيكاري به افرادي را كه عليرغم ميل خود بيكار شده‌اند،‌ برعهده دارد.

لازم به ذكر است كه ايام استفاده از مقرري بيمه بيكاري جزو سوابق پرداخت حق بيمه كارگران به لحاظ بازنشستگي، از كارافتادگي و فوت محسوب مي‌شود.
بهره‌مندي نيروي كار از حمايتهاي اجتماعي از جمله ويژگي‌هاي جوامع توسعه يافته است و اينگونه حمايت‌ها يكي از كاركردهاي اصلي نظام‌هاي بيمه و تأمين‌اجتماعي به شمار مي‌رود.
بي ترديد از دست دادن غير ارادي كار يكي از حوادثي است كه نيروهاي كار را تهديد مي‌كند از اين رو برقراري بيمه بيكاري راهكاري مناسب و مطمئن براي تأمين زندگي در چنين شرايطي است.