خوزنا : آمار جهاني «بيكاري» منتشر شد
یکشنبه، 21 مرداد 1397 - 07:18 کد خبر:79447

خبرگزاري فارس:نرخ بيكاري در ايران با ۱۲.۱ درصد در بين كشورهاي آسيايي ركورددار است و بيش از كشورهاي تركيه، اندونزي، روسيه، چين و امارات متحده عربي قرار گرفته است.

 به نقل از اسپكتاتورايندكس، نرخ بيكاري در بين مردم ايران به ۱۲.۱ درصد رسيده كه در بين كشورهاي آسيايي تقريباً ركورددار است. در بين كشورهاي آسيايي تركيه ۹.۶ درصد، اندونزي ۵.۱ درصد، چين ۳.۸ درصد و امارات متحده عربي ۱.۷ درصد نرخ بيكاري دارند كه همه اين كشورها بيكاران كمتري نسبت به ايران دارند.

تنها در كشورهاي آفريقاي جنوبي با ۲۷ درصد، يونان ۱۹.۵ درصد، نيجريه ۱۸.۸ درصد، اسپانيا ۱۵.۳ درصد، برزيل ۱۲.۴ درصد درصد بيكاري نسبت به ايران بيشتر است.