خوزنا : افزايش مواكب براي خدمت به زوار
جمعه، 20 مهر 1397 - 12:29 کد خبر:80323
هزاريان فرماندارشهرستان سوسنگرد:باتوجه به تاكيدات جناب اقاي دكتر شريعتي استاندار محترم استان خوزستان و اقاي دهقان معاون امنيتي و آقاي هاشمي زاده معاون عمراني در خصوص اماده سازي زير ساخت هاي مواكب هاي جديد طبق طرح جامع امسال وبراساس تعريف طرح مواكب جلساتي به رياست استاندر استان خوزستان برگزار گرديد


آقاي هزاريان فرماندارشهرستان سوسنگرد درگفتگوي اختصاصي با خبرنگارپايگاه خبري خوزنا گفت: باتوجه به تاكيدات جناب اقاي دكتر شريعتي استاندار محترم استان خوزستان و اقاي دهقان معاون امنيتي و آقاي هاشمي زاده معاون عمراني در خصوص اماده سازي زير ساخت هاي مواكب هاي جديد طبق طرح جامع امسال  وبراساس تعريف طرح مواكب جلساتي به رياست استاندر استان خوزستان برگزار گرديد .
همچنين طي بازديد هاي ميداني كه از مناطق داشتيم در اين چند روز به ياري خدا تمام دستگاه هاي اجرايي استان پاي كار آمده و همچنان مشغول فعاليت هستند كه از لحاظ روشنايي جاده هاي مواصلاتي نصب علائم و تابلوها وروشنايي مواكب جديد تا پايانه مرزي اقدامات خوبي صورت گرفته است.
جايگاه بنزين و گازوئيل امسال هم  مثل سالهاي قبل برقرار است .
پاركنيك ها توسط شهرداري بستان ساماندهي و همه امكانات رفاهي فراهم شده و مواردي را بايد خدمات رساني شود بصورت مستقيم از امروز شروع به فعاليت كردند.


هزاريان افزود: در بحث موارد تفكيك كار بين دستگاه هاي اجرايي، اين تقسيم كار انجام شده است و دستگاه هاي شهرستان دشت ازادگان با توجه به جلسات هماهنگي كه برگزار كرديم همه پاي كار هستند تا خدمات خوبي در اربعين حسيني داشته باشيم.
هزاريان با ذكراين نكته كه  از طريق شهرداري هاي معين استان نيز توسط مهندس صديقي مديركل شهري نيازها رفع شده و نيازمندي هاي برنامه ريزي شده است تا بتوانيم خدمات شايسته اي را براي زوار انجام دهيم ، گفت :   2 روز هست كه در مواكب جديد احداث شده مستقر هستيم و برنامه ريزي كنيم انشالله برنامه ي خوبي را براي زوار داشته باشيم.