خوزنا : قيمت جديد نان در خوزستان اعلام شد
دوشنبه، 17 دی 1397 - 23:11 کد خبر:81720

براساس مصوبه كارگروه گندم، آرد و نان خوزستان قيمت نان در استان افزايش پيدا كرد.

ايسنا:اميد بن عباس مدير كل هماهنگي امور اقتصادي استانداري خوزستان در خصوص تعيين نرخ جديد نان در استان اظهار كرد: بر اساس مصوبه آخرين جلسه كارگروه گندم، آرد و نان خوزستان به رياست استاندار قيمت هاي جديد نان در استان از امروز (سه شنبه 18 دي ماه) در سطح استان قابل اجرا و اعمال است.

وي افزود: نانوايان سراسر استان بايد نان را با وزن مشخص شده و قيمت مصوب عرضه كنند.

مدير كل هماهنگي امور اقتصادي استانداري خوزستان تصريح كرد: در اين زمينه فرمانداران به عنوان روساي كارگروه هاي گندم، آرد و نان شهرستان ها موظف هستند تا ساز و كار لازم براي نظارت را اجرايي كنند تا شاهد كم فروشي و يا گران فروشي در اين حوزه نباشيم.

بن عباس تصريح كرد: قيمت جديد نان تافتون دولتي با وزن چانه 180 گرم 250 تومان، قيمت نان تافتون آزادپز با وزن چانه 180 گرم 350 تومان، قيمت نان تافتون خراساني دولتي با وزن چانه 300 گرم 450 تومان، قيمت نان تافتون خراساني آزادپز با وزن چانه 300 گرم 550 تومان، قيمت نان لواش دولتي با وزن چانه 150 گرم 180 تومان، قيمت نان لواش آزاد پز با وزن چانه 150 گرم 250 تومان، قيمت نان سنگك دولتي با وزن چانه 600 گرم 800 تومان، قيمت نان سنگك آزادپز با وزن چانه 600 گرم 1300 تومان، قيمت نان بربري دولتي با وزن چانه 400 گرم 550 تومان و قيمت نان بربري آزادپز با وزن چانه 400 گرم 1000 تومان است.