خوزنا : امروز آخرين مهلت ثبت‌نام جاماندگان آزمون دكتري تخصصي پزشكي
سه شنبه، 14 اسفند 1397 - 05:01 کد خبر:82447

مهلت مجدد براي ثبت‌نام جاماندگان آزمون دكتري پزشكي ۹۸ كه از ۱۲ اسفند آغاز شده، امروز سه‌شنبه ۱۴ اسفند پايان مي‌يابد.

 ايسنا: مهلت تمديد شده براي ويرايش و ثبت نام شركت در آزمون دكتري تخصصي و پژوهشي سال ۱۳۹۸ گروه علوم پزشكي تا پايان وقت اداري امروز سه شنبه ۱۴ اسفند ۹۷ خواهد بود و داوطلبان بايد براي ويرايش فرم ثبت نام و تكميل مدارك به سايت مركز سنجش آموزش پزشكي به نشاني sanjeshp.ir مراجعه كنند.

همچنين به منظور كمك به آن گروه از داوطلبان آزمون دكتري تخصصي و دكتري پژوهشي سال ۱۳۹۸ گروه علوم پزشكي كه در بازه تعيين شده موفق به اخذ گواهي زبان انگليسي نشدند، مقرر شده است تا كارنامه آزمون زبان انگليسي وزارت بهداشت (MHLE) دوره ۵۲ تاريخ ۲۹ فروردين ۹۸ نيز براي شركت در آزمون دكتري تخصصي و دكتري پژوهشي سال ۱۳۹۸ پذيرفته شود.

 آزمون دكتري تخصصي و دكتري پژوهشي رشته‌هاي علوم پايه، بهداشت و تخصصي، داروسازي و دندانپزشكي در روزهاي ۱۲ و ۱۳ ارديبهشت ۹۸ برگزار مي‌شود.