خوزنا : خشم خروشان رودها يا صداي سيلاب سدها
شنبه، 24 فروردین 1398 - 03:48 کد خبر:82814

خشم خروشان رودها يا صداي سيلاب سدها

به قلم : مالك خدادادي


گذشته از توليد انرژي برق آبي، تامين آب كشاورزي، تامين آب آشاميدني ، تنظيم فركانس و ايجاد جاذبه هاي تفريحي و گردشگري ... ، نقش مهم ديگر سدها جلوگيري از بروز سيلاب هاي ويرانگر است. در خوزستان بزرگ كه قطب و قلب انرژي برق آبي كشور است ، سدهاي مسجدسليمان ،  شهيد عباسپور ( انديكا) ،  كارون ۳  (ايذه)، گتوند، دز، كرخه ، مارون و جره ، ۸ سدي هستند كه هر كدام از يك منظر و مقصد ، مهم و موثر  هستند. هرچند اين سدها حدود ۷۰ درصد انرژي برق آبي كشور را توليد و تامين مي كنند كه بيانگر  اهميت استثنائي و استراتژيكي خوزستان در  اقتصاد كشور است. اما سوال اساسي اينجاست با وجود اين كه احداث اين سدها و  محدوده ماهيتي و رويه  رفتاري آنها مشخص و معين است چرا اين سدها در استان :

۱_ يا عامل پديده هاي خشكسالي  مثل گرد وغبار و ريزگرد شده اند.

۲_يا عامل بحران هاي ويرانگري همانند سيلاب هاي  مهيب و مخرب  گشته اند.

پاسخ اين پرسش معماي يك معادله اي و يك مجهولي  است كه در قامت  وزارت نيرو نمود و نمايان است.

    در اين موقعيت متلاطم مي طلبد، وزارت نيرو شجاعانه و صادقانه اشتباهات را بپذيرد و به اين مديريت بحراني و بحران مديريتي حوزه خويش پايان دهد.

  در مجموعه مديران ستادي خود چاره انديشي كند و چابك سازي نمايد .  مديران متعهد، متخصص، دغدغه مند ، جوان، با مهارت ادراكي بالا ، روحيه جهادي و آشنا به مديريت سيستمي را  در پست هاي حساس  تصميم گيري، تصميم سازي و اجرايي منصوب كند.  از گذشته درس عبرت بگيرد و تفكر انسان گرايي را به جاي سودگرايي جايگزين منشور سازماني خود نمايد و رويكرد جزيره اي را به كل گرايي تغيير دهد. زيرا بزرگترين سرمايه هاي اجتماعي هر جامعه اي منابع انساني و  آرامش  است  نه سد و سازه و سيل بند ، نه پل و پارك و پلن .

دگر نگاه ها را بايد عوض كرد و جور ديگر بايد ديد.

وزرات نيرو  نگاهش را تغيير دهد و مايه آرامش و آسايش مردم خوزستان شود نه مايه رنجش و رانش.

باري از دوش زخمي مردم  خوزستان بردارد نه سرباري بر بار انها شود.يار شاطر  گردد نه بار خاطر .

 

 خوزستان تمام  حوادث طبيعي ( به جز آتشفشان) و تمام بلاياي انساني (به جز  بمب اتم) را تجربه كرده است.

خوزستان عزيز در سال رونق توليد و در گام دوم انقلاب با تلاش و كوشش مردم و جوانان ،  ايثارگران سپاه پاسداران، ارتش ، بسيج ، هلال احمر و نيروهاي جهادي از اين پيچ تاريخي عبور خواهد كرد.

 هر چند سيطره صدمات سلسله وار سيلي سيل تا سال ها سايه اش  بر  سر و صورت اين سامان ، سنگين و سوزناك خواهد بود .

اما در اين ميان آن چه حائز اهميت است ، وفاق ، همدلي و  هم افزايي مردم ، جوانان ، نيروهاي و نهادهاي انقلابي و جهادي  است كه به عنوان حماسه اي جاودان و  نقطه عطفي در تاريخ انقلاب اسلامي ، در اذهان و افكار  ماندگار خواهد بود . زيرا :

سر چشمه شايد گرفتند به بيل

چه پر شد نشايد گرفتن به پيل