خوزنا : آغاز ثبت نام نقل و انتقال دانشجويان علوم پزشكي از ۱۵ ارديبهشت
یکشنبه، 25 فروردین 1398 - 15:38 کد خبر:82842

سامانه انتقال و ميهماني دانشجويان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي جهت نيمسال اول ۹۹-۹۸ از ۱۵ ارديبهشت ماه فعال مي‌شود.

 ايسنا: نقل و انتقال و ميهماني دانشجويان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي جهت نيمسال اول ۹۹-۹۸ بر اساس سامانه نقل و انتقال انجام مي‌شود و ثبت درخواست، رسيدگي و پاسخگويي به تقاضاهاي انتقال و ميهماني دانشجويان تنها در بازه‌هاي زماني انجام مي‌گيرد و دانشجويان متقاضي تنها در صورت ثبت تقاضا در سامانه مي‌توانند درخواست خود را ارائه دهند.

بر اساس جدول زمانبندي سامانه انتقال و ميهماني دانشجويان علوم پزشكي كشور براي نيمسال اول ۹۹- ۹۸ ثبت نام دانشجويان متقاضي در دانشگاه‌هاي مبدا و بارگذاري مدارك لازم از تاريخ ۱۵ ارديبهشت تا ۱۵ خرداد انجام مي‌گيرد و زمان ثبت نام دانشجويان از تاريخ ۱۶ تا ۲۶ خردادماه خواهد بود.

همچنين مهلت بررسي مدارك و اعلام نقص توسط دانشگاه مبدا و ويرايش توسط دانشجو ۲۷ خرداد تا ۲۷ تيرماه خواهد بود و فرصت ويرايش دانشجويان و رسيدگي و اعلام نتيجه توسط دانشگاه مبدا از تاريخ ۲۸ تيرماه تا ۷ مرداد است.

به گزارش مفدا، مهلت بررسي مدارك و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ويرايش توسط دانشجو نيز ۸ مرداد تا ۷ شهريور خواهد بود.