خوزنا : ۳ نوبته شدن امتحانات نهايي دانش‌آموزان مناطق سيل‌زده + جزييات
دوشنبه، 26 فروردین 1398 - 03:41 کد خبر:82845

رئيس مركز سنجش و پايش كيفيت آموزشي وزارت آموزش و پرورش از سه نوبته شدن امتحانات نهايي دانش‌آموزان مناطق سيل زده خبر داد.

ايسنا:خسرو ساكي درباره وضعيت برگزاري امتحانات نهايي دانش آموزان مناطق سيل‌زده اظهار كرد: به استناد رأي صادره در نوزدهمين جلسه كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش در تاريخ ۲۱فروردين ماه، تصميماتي درباره امتحانات پاياني نوبت دوم (خرداد) در مناطق سيل زده اتخاذ شده است.

وي افزود: براي دانش آموزان پايه‌هاي دوازدهم و سوم متوسطه نظري، فني و حرفه‌اي و پيش دانشگاهي نظام قديم علاوه برامتحانات خرداد و شهريور يك نوبت ديگردر تير يا مرداد برگزار خواهد شد تا دانش آموزان مناطق سيل زده كه به تشخيص مدير كل استان روند آموزشي آنها مختل شده است با تمايل و آمادگي خود در هر يك از نوبت‌هاي (خرداد، تير يا مرداد و شهريور ) شركت كنند.

رئيس مركز سنجش و پايش كيفيت آموزشي وزارت آموزش و پرورش اضافه كرد كه نمرات نوبت‌هاي تير يا مرداد و شهريور در ستون خرداد درج و قبولي خرداد محسوب مي‌شود. ادارات كل آموزش و پرورش استان در صورت تمايل دانش آموزان به شركت در امتحانات خرداد با بسيج كليه امكانات خود بايد زمينه برگزاري امتحانات نهايي در شهرستان محل سكونت يا نزديك‌ترين محل به آنها را فراهم آورند.


ساكي با بيان اينكه به منظور ايجاد فرصت آماده شدن براي شركت در امتحانات نوبت دوم ( خرداد ) ساير پايه‌هاي دوره تحصيلي به ادارات كل استان اختيار داده مي شود متناسب با شرايط منطقه امتحانات پاياني نوبت دوم را از اول خرداد تا ۳۱ تير ماه برگزار كنند تا در صورت لزوم براي عقب ماندگي ناشي از تعطيلي مدارس، فرصت تشكيل كلاس‌هاي جبراني و ايجاد آمادگي بهتر براي شركت در امتحانات براي دانش آموزان فراهم شود.

وي ادامه داد: ضمناً در مناطق گرمسيري به استناد تبصره ۲ ماده ۳ آيين نامه ارزشيابي تحصيلي تربيتي دوره اول متوسطه مصوبه شانزدهمين جلسه كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش با تشخيص كميسيون هاي خاص ادارات شهرستانها و مناطق سيل زده مي‌توانند دو هفته زودتر از تاريخ اول خرداد اقدام به برگزاري ارزشيابي پاياني نوبت دوم كنند.


رئيس مركز سنجش و پايش كيفيت آموزشي وزارت آموزش و پرورش با تاكيد بر اينكه در صورتي كه به دليل مشكلات به وجود آمده در مناطق سيل زده امكان تشكيل كلاس‌هاي عادي و جبراني فراهم نمي شود، به تشخيص مدير كل استان مبناي طراحي سئوالات امتحانات پاياني غيرنهايي نوبت دوم قسمت‌هاي تدريس شده است.

وي ادامه داد: براي جبران عقب ماندگي اين دانش آموزان در آغاز سال تحصيلي جديد قسمت هاي تدريس نشده به عنوان پيش نياز درس هاي جديد تدريس خواهند شد.