خوزنا : خسارت ۳۳۶۰ ميليارد ريالي به زيرساخت هاي شركت برق منطقه اي خوزستان
دوشنبه، 26 فروردین 1398 - 03:46 کد خبر:82852

مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان گفت: سيل تاكنون سه هزار و ۳۶۰ ميليارد ريال به تاسيسات و زيرساخت هاي اين شركت خسارت وارد كرد.

خبرگزاري مهر:محمود دشت بزرگ اظهار داشت: يك هزار و ۶۹۵ دكل برق منطقه‌اي خوزستان در معرض آبگرفتگي سيل قرار داشت كه از اين تعداد يكهزار و ۱۴۴ دكل در وضعيت بحراني قرار دارند و بايد به آنها رسيدگي شود.

وي با بيان اينكه ۶ دكل سقوط كرده در سيل نياز به اصلاح و بازسازي دارند، تصريح كرد: جاده‌هاي دسترسي خطوط و فونداسيون دكل‌ها به دليل شدت و ماندگاري سيل دچار آبشستگي شدند و بايد در همه آنها ترميم صورت گرفته و جاده‌هاي دسترسي بازسازي شوند.

مديرعامل شركت برق منطقه‌اي خوزستان افزود: از ۴۷ پست در معرض آبگرفتگي ۱۸ پست حالت بحراني داشتند و سيل به بستر و ديوارهاي محوطه‌هاي آنها نيز خساراتي زده است.

دشت بزرگ انجام اقدامات مقابله‌اي براي سيل بندي و خاكريزي در اطراف اين ۱۸ پست را يكي ديگر از خسارت‌هاي شركت برق منطقه‌اي خوزستان در سيل اخير اعلام كرد.

وي با بيان اينكه همه تلاش برق منطقه‌اي خوزستان اين بوده كه خاموشي در شبكه رخ ندهد، تاكيد كرد: در شبكه انتقال و فوق توزيع استان هيچ گونه خاموشي ناشي از سيل رخ نداده و لازم است در اين خصوص از دستگاه‌هايي كه در استحكام بخشي پست‌ها با ما همكاري داشتند تشكر كنم.