خوزنا : 15 نيروگاه به ظرفيت برق خوزستان اضافه مي‌شود
شنبه، 25 خرداد 1398 - 10:56 کد خبر:83613

مديركل جذب و حمايت از سرمايه‌گذاري استانداري خوزستان گفت: 15 طرح نيروگاهي در استان خوزستان در مرحله اجرا، احداث و يا در مرحله صدور مجوز هستند.

ايسنا:رضا قيصي پور اظهار كرد: در سال ۱۳۹۷ مجموع توليد برق استان ۷ هزار و ۲۲۸مگاوات بود اما ميزان نياز استان به برق ۸ هزار و ۲۵۳ مگاوات بود و براي جبران اين كمبود ۱۰۲۵ مگاوات را از شبكه‌هاي برق كشوري دريافت كرديم.

وي در خصوص طرح‌هاي نيروگاهي در حال احداث خصوصي افزود: ۱۵ واحد نيروگاهي بخش خصوصي و دولتي در دستور كار است كه اگر اين طرح‌ها راه‌اندازي شوند ۹ هزار و ۴۶۴ مگاوات ظرفيت توليد دارند. اين طرح‌ها اكنون در حال اجرا، احداث يا در مرحله صدور مجوز هستند.

مديركل جذب و حمايت از سرمايه‌گذاري استانداري خوزستان تصريح كرد: به صورت كلي، مجموعه طرح‌هاي نيروگاهي در حال احداث ۱۵ طرح است كه از اين ۱۵ نيروگاه، چهار نيروگاه پيشرفت فيزيكي داشته و ۱۱نيروگاه به دليل عدم تامين مالي، اخذ مجوزات و مشكلات ارزي پيشرفت بسيار كمي داشته و همچنان در حال پيگيري هستند.

قيصي پور با اشاره به ظرفيت۱۳ هزار و ۳۵۶ مگاواتي قدرت منصوبه يا ظرفيت اسمي حوزه برق استان عنوان كرد: در اين حوزه، استان خوزستان رتبه اول را در سطح كشور دارا است. همچنين در بحث ظرفيت منصوبه پست‌هاي انتقال و فوق توزيع برق، رتبه دوم كشور قرار داريم و در بحث ظرفيت طول خطوط انتقال و توزيع برق نيز با ۸ هزار و ۷۲۱ كيلومتر مدار در رتبه ششم كشور هستيم.

وي خاطرنشان كرد: در سال گذشته، از صنايعي مثل پتروشيمي آبادان، پتروشيمي فجر و توسعه نيشكر كه برق توليد مي‌كنند، ۳۳۶ واحد برق گرفته شده است.