خوزنا : 95 سايت مخابراتي درروستاهاي خوزستان امسال راه اندازي شدند
سه شنبه، 18 تیر 1398 - 04:07 کد خبر:83978

مدير مخابرات منطقه خوزستان گفت: ۹۵ سايت مخابراتي در قالب طرح راه اندازي ۱۵۰ سايت از ابتداي سال ۹۸ تاكنون راه اندازي و ارتقاء تكنولوژي يافته اند.

به گزارش روابط عمومي مخابرات منطقه خوزستان؛رحيم فلاح زاده بيان كرد: در راستاي توسعه شبكه همراه در روستاهاي استان خوزستان، مخابرات منطقه خوزستان پروژه ۱۵۰ سايت، براي پوشش شبكه ۵۰۰ روستا از محل اعتبارات USO وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را تا پايان سال ۹۸ در برنامه كاري خود دارد.
وي گفت: مقرر شده است تا پايان امسال ۵۰۰ روستا در خوزستان در قالب اين طرح زير پوشش شبكه مخابرات قرار بگيرند.
فلاح زاده ادامه داد: مخابرات ايران از محل اعتبارات خود در استان خوزستان در سال ۹۷ و در راستاي توسعه شبكه همراه اول در روستاها، تعداد ۹۴ سايت ارتقا تكنولوژي و يا احداث شده است.