خوزنا : سهم آلودگي هاي هر حوزه در استان بايد مشخص شود
سه شنبه، 14 آبان 1398 - 11:38 کد خبر:85709

مديركل  ستاد بحران استان خوزستان گفت: سهم آلودگي هر حوزه از هواي خوزستان بايد مشخص شود.

به گزارش خبرنگار خوزنا، كيامرث حاجي زاده بعد از ظهر دوشنبه در جلسه كميته علمي، آموزصي و فني مديريت بحران استان بوشهر اظهار داشت: در مديريت بحران استان ارتباط بين  ستاد بحران و دانشگاه باعث شده نگاه علمي، آكادمي در اين حوزه انجام شود.

وي افزود: هزينه پيش بيني و پيشگيري هزينه نيست، بلكه سرمايه گزاري است چرا كه بعد از وقوع حادثه هزينه بسياري متحمل خواهيم شد.

مديركل مديريت بحران بيان كرد: سه سند در راستاي مديريت بهت در اين حوزه انجام شده كه شامل آموزش مديريت بحران، سند بهره مندي  و سند جامع تا آوري مي باشد.

حاجي زاده عنوان كرد: همه دستگاه ها بايد بر اساس سند آموزشي دوره هاي آموزشي برگزار و برنامه هاي انجام شده ماهانه گزارش دهند.

 وي عنوان كرد: درسال ۹۶برخي سيل بند ها پيش بيني شد كه برخي در آن زمان از اين كار تعجب كردند اما در سيل ابتداي سال جديد شاهد ان بوديم كه آن مناطق آخرين مناطق بود كه مورد آسيب سيل قرار گرفت.

مديركل مديريت بحران استان خوزستان با اشاره به آلايندگي هاي استان خوزستان، بيان كرد: بايد ميزان تاثيرگزاري هر حوزه بر آلايندگي استان مشخص شود.