خوزنا : زنگنه: تمام درآمد گراني بنزين را به مردم مي‌دهيم
شنبه، 25 آبان 1398 - 02:15 کد خبر:85879

بيژن زنگنه گفت: برآورد كرديم با اجراي طرح مديريت مصرف بنزين ۳۱ هزار ميليارد تومان در سال افزايش درآمد داشته باشيم كه همه به اقشار كم درآمد تعلق خواهد گرفت.

 تسنيم: وزير نفت تاكيد كرد: همه درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين به طبقات متوسط و ضعيف جامعه پرداخت مي‌شود و يك ريال آن صرف كار ديگري نخواهد شد.

زنگنه افزود: اين درآمد براي ماه نخست كه تا يك هفته يا ۱۰ روز آينده به خانوار‌ها پرداخت مي‌شود از محلي تأمين شده است.
وي گفت: پيش از درآمد حاصل از گران شدن قيمت بنزين براي ماه نخست پول تأمين شده است و به حساب مردم واريز مي‌شود.

وزير نفت درباره ملاك تعيين سهميه بندي بنزين براي خودرو‌ها گفت: اعداد سهميه بندي بر اساس تجربه و عملكرد تاريخي بوده است و در اين مدت تعيين كرديم كه سهميه بندي‌هاي دوره قبلي را دست نزنيم و اعداد را براي اين دوره اعمال كرديم.

زنگنه گفت: اكنون صادرات بنزين داريم و سال آينده اگر سهميه بندي نيز اعمال نمي‌شد صادرات و توليد بيشتر مي‌شد، اما مسأله اساسي اين است كه با روند افزايش سالي ۱۰ درصد مصرف بنزين كه معادل ۹ تا ۱۰ ميليون ليتر است سال ۱۴۰۰ دوباره وارد كننده بنزين مي‌شديم.

وي افزود: در اين دوره از تحريم‌ها كاري كه دوره قبل آمريكايي‌ها با ما كردند و براي واردات بنزين بيشترين فشار را داشتند نتوانستند انجام دهند.
زنگنه گفت: با سهميه بندي بنزين توازن مناسب عرضه و تقاضا را براي چند سال تأخير مي‌اندازيم و مي‌توانيم صادرات بيشتري داشته باشيم.

وي افزود: سال آينده حدود ۹۴ ميليون ليتر مصرف كنترل شده بنزين داريم و ۶۷ درصد يا دو سوم بنزيني كه عرضه مي‌شود سهميه بندي و يك سوم آزاد است.

وزير نفت گفت: ۶۴ ميليون ليتر سهميه بندي و با كارت سوخت داده مي‌شود كه معادل ۲۳ ميليارد ليتر در سال است و با ۵۰۰ توماني كه به قيمت آن اضافه شده است سال آينده ۱۱ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان درآمد داريم.

زنگنه افزود:حدود ۳۰ ميليون ليتر نيز مصرف آزاد است كه دو هزار تومان به قيمت آن افزوده شده است و در سال آينده از اين محل ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد داريم.

وي گفت: البته هنوز نمي‌دانيم رفتار مصرف كننده در بخش بنزين آزاد چه خواهد بود، اما برآورد ما درآمد ۳۱ هزار ميليارد تومان از طريق سهميه بندي بنزين در سال آينده است كه همه آن به افراد كم در آمد پرداخت مي‌شود.

زنگنه گفت: به خودرو‌هاي دولتي سهميه‌اي نداده ايم و آن‌ها بايد بنزين با نرخ سه هزار تومان مصرف كنند، اما درباره تاكسي‌هاي اينترنتي چارچوبي تعيين شده است كه بر اساس آن سهميه‌اي به اين خودرو‌ها مي‌دهيم.
زنگنه افزود: براي بقيه خودرو‌ها مانند آژانس ها، خودرو‌هاي بين شهري و ... نيز كميته‌اي در وزارت نفت با حضور معاون وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي‌شود كه متقاضيان تقاضاي خود را به وزارت كشور ارائه مي‌دهند و در اين كميته تصميم مي‌گيريم كه اگر لازم باشد سهميه‌اي بدهيم.

وي گفت: اگر قرار باشد سهميه‌اي نيز اصلاح شود در اين كميته تصميم گيري مي‌شود.