خوزنا : سهميه سوخت سرويس مدارس تامين خواهد شد
شنبه، 25 آبان 1398 - 02:23 کد خبر:85890

ايسنا: محسن حاجي‌ميرزايي، وزير آموزش و پرورش گفت: «با هماهنگي به عمل آمده، سهميه سوخت مورد نياز سرويس مدارس تامين خواهد شد. اين سهميه پس از ثبت نام كليه سرويس‌ها و بررسي ميزان مورد نياز، از روز اجراي سهميه‌بندي يعني ۲۴ آبان ماه جاري محاسبه و اعمال خواهد شد.»