خوزنا : نياز فوري به اهداي خون در خوزستان
سه شنبه، 8 بهمن 1398 - 12:33 کد خبر:86688

مديركل انتقال خون خوزستان از كمبود شديد خون در استان و نياز فوري به اهداي خون به ويژه گروه‌هاي منفي خبر داد.

ايسنا:دكتر عبدالعزيز فقهي اظهار كرد: با توجه به فصل سرما و كاهش ذخاير خوني بيمارستان‌ها، به شدت نيازمند اهداي خون هستيم.

وي افزود: به همه گروه‌هاي خوني به ويژه گروه‌هاي منفي (A  و O  منفي) نياز داريم.

فقهي با اشاره به نياز بالاي بيماران به دريافت خون تازه تصريح كرد: با توجه به بالا بودن عمل‌هاي جراحي در خوزستان مصرف خون در اين استان نسبت به استان‌هاي ديگر بالاتر است.  ۵۲ بيمارستان در سطح استان خوزستان وجود دارد كه اگر روزانه در هر بيمارستان تنها يك عمل جراحي هم انجام شود، در هر روز به ۵۲ واحد خون نيازمنديم.

مديركل انتقال خون خوزستان با بيان اينكه مردم خوزستان هميشه در اهداي خون كمك كرده‌اند، گفت: در اين شرايط نيز، از عموم مردم مي‌خواهيم كه هر چه سريع‌تر براي اهداي خون اقدام كنند.

وي با اشاره به مزاياي اهداي خون، تصريح كرد: اهداي خون علاوه بر ثواب دنيوي و اخروي، براي سلامت انسان مفيد بوده و در پيشگيري از بيماري‌ها از جمله در كاهش سكته‌هاي مغزي و قلبي و توليد خون جوان در رگ‌ها، موثر است.