خوزنا : تصاويري خيره كننده از سطح مريخ
پنجشنبه، 30 بهمن 1399 - 00:46 کد خبر:94574

دوربين هاي‌رايز (HiRISE) مدراگرد شناسايي مريخ ناسا، تصاويري خيره كننده از سطح مريخ ثبت كرده است.در تصاوير منتشر شده تپه‌هاي شني و دره‌هاي كوچك و كريستال‌هاي يخ به رنگ‌هاي قهوه‌اي و آبي روشن ديده مي‌شوند. كربن دي اكسيد جو مريخ بيش از ۹۵ درصد است.مريخ سياره‌اي است كه داراي فصل‌هاي مختلف و در طول زمستان حالت دي اكسيد كربن جوي از گاز به جامد تبديل مي‌شود.