خوزنا : «هنر» سرمنشأ كار فرهنگي تأثيرگذار است
شنبه، 5 اسفند 1402 - 09:19     کد خبر: 194903

خوزنا :

رييس حوزه هنري انقلاب اسلامي كشور گفت: در حوزه هنري از سرمنشأ هنر، كار فرهنگي تأثيرگذار انجام مي‌شود.

 خبرگزاري مهر، محمدمهدي دادمان اظهار كرد: در حوزه هنري از سرمنشأ هنر، كار فرهنگي تأثيرگذار انجام مي‌شود و كار هنري كه مسير خود را پيدا كرده باشد بي شك الهام بخشي مؤثر و پايدار در جامعه خواهد داشت.

وي با تاكيد بر آسيب شناسي و تقويت نقاط قوت مراكز حوزه هنري در استان‌هاي كشور گفت: حوزه هنري انقلاب اسلامي در مراكز استاني از نظر زيرساختي، منابع انساني و خط سيري كه دنبال مي‌كند، پيشرفت‌هاي قابل توجهي داشته است.

دادمان بر اجراي كار مؤثر به جاي پرداختن به كارهاي كلي تأكيد كرد و يادآور شد: حوزه هنري در پرداختن به امور بايد به گونه‌اي عمل كند كه حاصل آن كار، در بين عموم مردم دست به دست شده و ماندگار باشد.


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها