خوزنا
پيش‌بيني توليد ۱۱.۸ هزار تن چاي خشك در كشور
فعاليت ۱۵۰۰ شركت دانش‌بنيان در كشور
نخستين مدرسه اوتيسم در كرمانشاه افتتاح شد
۷۰ درصد از رديف‌هاي استخدامي آموزش و پرورش براي مناطق محروم بود
افزايش ۴۰ درصدي توليد گوشت مرغ درخوزستان
سرمربي جديد فولاد خوزستان معرفي شد
كتب آموزشي دانش آموزان بايد عمل‌گرا باشد
دستگيري ۱۱۵۶ سارق در كشور طي ۳ روز
۱۹ طرح بهداشتي و درماني در استان يزد به بهره‌برداري رسيد
صرفه‌جويي در مصرف با احداث گلخانه‌ها
صفحه بعد - نسخه اصلی