تلکس خوزنا: دلخوش: كميسيون حقوقي و قضايي به موضوع استخراج رمز ارزها ورود مي كند
یکشنبه، 4 مهر 1400 - 23:40     کد خبر: 117656

ايسنا:سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ضمن تشريح نقاط قوت و ضعف استفاده از رمزارز در تبادلات اقتصادي كشور گفت: با توجه به ابعاد حقوقي حوزه رمزارز ما درخواست كرديم كه اين موضوع براي بررسي به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز ارسال شود.

سيدكاظم‌ دلخوش  درخصوص ورود مجلس به موضوع تبادل رمز ارزها در كشور عنوان كرد: اعتقاد دارم استفاده از ظرفيت رمز ارزها در كشور مي‌تواند خوب باشد و ما مي‌توانيم مانند كشورهاي ديگر با استفاده از اين حوزه در بخش هاي مختلف اقتصادي فعاليت داشته باشيم، البته اين حوزه خطراتي دارد كه بايد به آن توجه كنيم، كنترل بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نهادها و دستگاه هاي نظارتي بايد به گونه اي باشد كه بتوانيم از اين رمز ارزها استفاده خوبي داشته باشيم.

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بيان كرد: در همين تابستاني كه گذشت شاهد بوديم كه استفاده و استخراج نادرست از رمزارزها مشكلاتي را در حوزه قطعي برق براي مردم ايجاد كرد، مزارع بي در و پيكر استخراج فاقد برنامه ريزي بودند و مردم را دچار قطعي برق كردند و براي صنايع ما هم مشكل ايجاد كردند.

دلخوش اضافه كرد: كميسيون اقتصادي به صورت جامع به حوزه رمز ارز اشراف ندارد، اين موضوع فعلا در اختيار يك گروه تحقيقاتي است، با توجه به ابعاد حقوقي حوزه رمزارز ما درخواست كرديم كه اين موضوع براي بررسي به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز ارسال شود.

 

 

 


برگشت به تلکس خبرها