تلکس خوزنا: تاييد اثرگذاري همه واكسن‌ها در برابر كرونا
یکشنبه، 4 مهر 1400 - 23:38     کد خبر: 117674

متخصص عفوني دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي گفت: يكي از اهداف اصلي تزريق واكسن، كاهش مرگ و مير و بستري‌هاي بدحال ناشي از ابتلا به كروناست كه در حال حاضر انواع واكسن‌ها تفاوت چنداني ندارند و اثرگذاري همه در برابر كرونا تاييد شده است.

به گزارش دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي، دكتر شروين شكوهي ضمن انتقاد از جنبش‌هاي ضد واكسن در كشور و ضرورت اعتماد به تمامي واكسن‌هايي كه مجوز استفاده دارند، نسبت به بي‌توجهي و رعايت نشدن پروتكل‌هاي بهداشتي هشدار داد و افزود: رعايت توصيه‌هاي پيشگيرانه كرونايي، ماسك زدن و فاصله اجتماعي مسئوليت و وظيفه اجتماعي است.

وي با بيان اينكه هر فردي كه به كرونا مبتلا مي‌شود مي‌تواند چندين نفر ديگر را مبتلا كند، تاكيد كرد: ممكن است از بين افرادي كه بيمار مي‌كنيم فردي نتواند كرونا را تحمل كند ودر اثر ابتلا به آن جان خود را از دست بدهد، به طور غيرمستقيم دليل اصلي بيشتر مرگ‌هايي كه بر اثر ابتلا به كوويد ۱۹ اتفاق مي‌افتد، افرادي هستند كه توصيه‌ها را ناديده گرفته‌اند.

به گفته اين استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي، برخي افراد اصلا به اين موضوع حتي فكر هم نمي كنند كه مي توانند با ساده انگاري و عدم رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي، با جان انسانها بازي كنند. هر فردي كه به كرونا مبتلا مي شود در صورت عدم رعايت قرنطينه و توصيه هاي بهداشتي به دليل ماهيت سرايت پذيري سريع كرونا مي تواند افراد زيادي را به اين ويروس آلوده كند، بايد توجه داشته باشيم كه تعداد زيادي تاب و تحمل مبارزه با كرونا را ندارند و در بسياري از موارد هم افراد زيادي تا سالها ممكن است با عوارض اين بيماري دست و پنجه نرم كنند.

وي ادامه داد: در طول يكسال و اندي كه از شيوع پاندمي كرونا مي گذرد همه با عارضه هاي اين بيماري آشنا هستند، برخي افراد بعد از مدتها هنوز با كمك دستگاههاي اكسيژن رسان زندگي مي كنند، شمار زيادي از مبتلايان حتي بعد از بهبودي فلج و برخي نيز دچار مشكلات قلبي و روحي رواني متعدد شده اند.

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي ادامه داد: به هيچ عنوان تزريق دو دوز واكسن كوويد ۱۹ دليلي بر ماسك نزدن، مسافرت، مهماني رفتن  و مبتلا نشدن به كرونا نيست، واكسن فقط مي تواند از وخيم شدن وضعيت مبتلايان و در ادامه كاهش  مرگ و مير كرونايي اثر گذار باشد.

شكوهي در ادامه به افراد ضد واكسن و جرياني كه اين افراد و شايعاتي كه منتشر مي كنند يادآوري كرد: واكسينه شدن در برابر كرونا و رعايت درست شيوه نامه ها با هدف كنترل كرونا يك وظيفه اجتماعي است. نهضت ضد واكسن در برخي كشورهاي دنيا هم وجود دارد ولي بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم كه شرايط كشور ما و تحريم هاي ظالمانه اي كه به كشور و مردم ما تحميل شده  باساير  كشورها متفاوت است، در حال حاضر واكسن ها با مشقت و دشواري هاي فراواني تهيه و وارد كشورمي شود. كشور ما با مسايل ويژه و پيچيده اي مثل افزايش مرگ و ميرها  روبرو است بنابراين كمك به كاهش بحران كرونا وظيفه تك تك  آحاد جامعه است.

وي رعايت پروتكل هاي بهداشتي، واكسينه شدن در برابر كرونا و از همه مهمتر قرنطينه شدن افراد به محض مشاهده علايم را راهكاراصلي مقابله با كرونا ذكر كرد.

 


برگشت به تلکس خبرها