تلکس خوزنا: استامينوفن چه خطراتي براي زنان باردار دارد؟
دوشنبه، 5 مهر 1400 - 10:01     کد خبر: 117706

ايرنا: نتايج يك مطالعه بين‌المللي نشان مي‌دهد استامينوفن (پاراستامول) در زنان باردار بايد با احتياط تجويز و مصرف شود.

اين دارو در برخي شرايط مي‌تواند رشد جنين را تغيير داده و در برخي موارد سبب مشكلات عصبي، اورولوژيكي و مشكلات مربوط به باروري در آينده نوزاد شود.

بر اساس اين مطالعه كه سال ها به طور انجاميده است، داروي استامينوفن كه به طور گسترده به عنوان يك داروي مسكن تب‌بر در سراسر جهان تجويز مي‌شود، مي‌تواند اثرات منفي بر جنين داشته باشد. در اين مطالعه آمده است استامينوفن تحت برخي شرايط مي‌تواند رشد جنين را تغيير دهد و در برخي موارد منجر به مشكلات عصبي، اورولوژيكي و مشكلات مربوط به باروري در آينده نوزاد شود.

از طرفي ادامه مطالعات نشان مي‌دهد نقايص مادرزادي خاص نيز مي‌تواند از عوارض اين دارو باشد.

محققان استفاده از استامينوفن را به طور كلي براي زنان باردار منع نكرده‌اند، بلكه معتقدند بايد با احتياط كامل تجويز و مصرف شود.

مطالعه در مورد عوارض داروهاي شايع ديگر در زنان باردار و جنين تحت بررسي است.

نتايج اين مطالعه در نشريه Nature Reviews Endocrinology منتشر شده است.


برگشت به تلکس خبرها