تلکس خوزنا : درآمد گمرك يزد به ۶.۵ هزار ميليارد ريال رسيد
یکشنبه، 12 آذر 1402 - 09:33     کد خبر: 189329

خوزنا:

يزد- بهناز عسكري

مديركل گمرك استان يزد گفت: مجموع درآمدهاي گمرك يزد در سال جاري به ۶ هزار و ۵۹۸ ميليارد ريال رسيد.
محمدحسين سلماني اظهار كرد: از ابتداي سال جاري تا پايان آبان ماه، ۶ هزار و ۵۹۸ ميليارد ريال دريافت قطعي گمرك يزد به خزانه وايز شده، همچنين در اين مدت بيش از يك هزار و ۸۰۱ ميليارد ريال ماليات بر ارزش افزوده و ۷۴۷ ميليارد ريال حقوق ورودي ساير كالاها در گمرك يزد وصول شده است.

وي ادامه داد: گمرك يزد همچنين براي جبران كمبود نقدينگي و كمك به واحدهاي توليدي، فعالان اقتصادي مجاز و شركت هاي دانش بنيان و نوآور بيش از ۳ هزار و ۶۳۹ ميليارد ريال ضمانت نامه بانكي به جاي پرداخت قطعي از واردكنندگان دريافت كرده كه اين ميزان بيش از پرداخت قطعي وصولي است.

سلماني افزود: دريافت ضمانت نامه بانكي بخشي از تسهيلات گمرك به واحدهاي توليدي و فعالان اقتصادي مجاز است كه طبق آن واردكنندگان مي توانند كالاي خود را با ارائه ضمانت نامه بانكي از گمرك ترخيص و حقوق و عوارض گمركي را در پايان سال مالي پرداخت كنند.

وي عنوان كرد: همچنين در اين مدت بيش از ۳۷ ميليارد ريال درآمدهاي استاني در گمرك يزد وصول شده كه نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن حدود ۴۵ درصد رشد دارد.

مديركل گمرك استان يزد گفت: درآمدهاي وصولي گمرك يزد در هشت ماهه ابتداي سال جاري در ۲۳ رديف درآمدي شامل حقوق ورودي كالاها، ماليات و عوارض گمركي وصول شده است.


برگشت به تلکس خبرها