تلکس خوزنا : كاهش ۸ ساعته فشار خون با ورزشي ساده
یکشنبه، 12 آذر 1402 - 09:43     کد خبر: 189340

خوزنا:

افراد مبتلا به فشار خون مي‌توانند با دو فعاليت ورزشي ساده فشار خون خود را كاهش دهند.

به نقل از هلث، نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد كه نيم ساعت پياده‌روي سريع صبحگاهي مي‌تواند فشار خون و خطر بيماري قلبي را كاهش دهد و شما را سالم نگه دارد.

ورزش صبحگاهي با شدت متوسط، مانند ۳۰ دقيقه پياده‌روي سريع يا راه رفتن روي تردميل مي‌تواند فشار خون را براي ۸ساعت از روز كاهش دهد.

نتايج نشان داد كه با اضافه كردن وقفه‌هاي مكرر در طول نشستن در روز، تاثير ورزش صبحگاهي بر كاهش فشار خون را افزايش خواهيد داد.

در اين تحقيق افراد مسن داراي اضافه وزن و چاق شركت كردند. ميانگين فشار خون - به ويژه فشار خون سيستوليك - در شركت‌كنندگاني كه صبح‌ها نيم ساعت پياده‌روي روي تردميل را با شدت متوسط انجام دادند، كاهش يافت و اثر پس از آن به مدت ۸ساعت ادامه داشت.

در اين مطالعه، مزيت كاهش فشار خون در طول روز ادامه داشت، زماني كه پياده‌روي صبحگاهي با استراحت‌هاي ۳دقيقه‌اي در طول نشستن، هر نيم ساعت تركيب شد.

اين استراحت‌هاي مكرر ۳دقيقه‌اي شامل پياده‌روي معمولي (فعاليت بدني سبك) در طول وقفه‌هاي مكرر زمان نشستن در طول روز بود.

مايكل ويلر، محقق ارشد اين تحقيق گفت: هم براي مردان و هم براي زنان، ميزان كاهش متوسط فشار خون سيستوليك پس از ورزش و وقفه در نشستن، به چيزي نزديك مي‌شود كه از داروهاي ضد فشار خون در اين جمعيت براي كاهش خطر مرگ ناشي از بيماري قلبي و سكته انتظار مي‌رود با اين حال، اين كاهش براي زنان بيشتر بود.

تركيب ورزش و وقفه‌هاي عنوان شده در بالا براي زنان بيشتر از مردان در كاهش فشار خون مفيد بود و ممكن است به اين دليل باشد كه آدرنالين (اپي نفرين) در مردان افزايش و در زنان كاهش يافته است.

عامل ديگر اين است كه زنان پس از يائسگي بودند، يعني زماني كه زنان بيشتر در معرض ابتلا به بيماري هاي قلبي عروقي هستند.


برگشت به تلکس خبرها