صفحه اول     درباره ما     تماس     پیوندها  
پنجشنبه، 31 خرداد 1397 - 22:35   
  تازه ترین اخبار:  
 صفحه اول روزنامه های کشور
 
 یادداشت
  آیا حقیقتا ً دستگاه MRI برای شوشتر صرفه اقتصادی نداشت ؟؟
  زنان برای زنان
  خاک شرمندگی را، باران شست
  روابط عمومی‌های خوزستان کجا قرار دارند؟
  مأذنه VOA و خشم از شکست داعش
  امنیت ملی و امنیت اجتماعی در ارتباط با عراق
  نقد سازنده و گوش شنوا عناصر گمشده در خوزستان
  سورها را به سوزها بدل نکنیم
  فرهنگسازی را از خودمان آغاز کنیم
  پنج زن برای هرمرد!
 
 گزارش
  کانال علی کمال کنام و آلودگی های زیست محیطی!
  کتاب ، انسان و محیط زیست چقدر در روند آموزشی دانش آموزان تاثیر دارند؟
  تعطیلات نوروزی، بهترین دو هفته سال
  بیشترین دلیل گرایش به ازدواج موقت چیست؟
  بازدید نماینده دزفول از کتابخانه های عمومی
  برنامه سفیران دانایی در روستاهای دزفول برگزار گردید
  تقدیر از پیشکسوتان علمی و فرهنگی در دزفول
  هزار و یک شب زباله های اندیمشک
  هم معلم؛هم صنعتگر
  روزگار برزخی خرمای خوزستان
 
 معرفی کتاب
معرفی کتاب
معرفی کتاب
در سال 2012 نگاشته و منتشر شد و جایزه دانش‌آموزان «مین» در سال 2014 و جایزه «مارک تواین» در سال 2015 را کسب کرد. ساخت فیلمی در سال 2017 بر اساس این رمان، کتاب «اعجوبه» یا «شگفتی» را دوباره در کانون توجه قرار داد و سبب شد مردم برای خریدش به کتاب‌فروشی‌ها هجوم ببرند
- اندازه متن: + -  کد خبر: 76255صفحه نخست » آخرین اخبار سه شنبه، 22 اسفند 1396 - 22:13
سورها را به سوزها بدل نکنیم
  

خوزنا _ بسیاری از کشورها برای خودشان مناسبتها ورویدادهای تاریخی ،باستانی،و...دارند وبسیاری دیگر از کشورها برای خود مناسبت و رویدادتولید کرده،عنوانی دست وپا می کنند،چون درگذشته های دور سرزمین شان مناسبت های قابل ذکری نبوده است.
مناسبت ها ورویدادها ی متعددومحتوی دار برگرفته از تمدن ها هستند،امّاآن ها تمدن چندین هزار ساله ندارند که مناسبت ورویدادهای تاریخی آن چنانی داشته باشند.
اکثراین کشورها درمقابل تمدن های بزرگی چون تمدن های آسیایی مانندایران وهند و...کم سن و سال هستند.
اما بیکار ننشسته اند و زیرکانه ومدبرانه یا برای خود مناسبت ساخته اند ،ویا گاه ازیک افسانه یاحتی یک ماجرای بسیارسطحی ومعمولی برای خودرویداد تولید کرده اند ،رویدادهایی هنری ،فرهنگی،ورزشی،ملی ومیهنی .
تاپیشینه دست وپا کنند،تاانسجام ووحدت ملی ایجا‌دکنند،تافکر،ایده وخلاقیت درمردم خود بپرورانند.
مردم درسراسر دنیا قصددارند تا با بزرگداشت آیین ها و مناسبت ها شورونشاط بیافرینند، هیجان تخلیه کنند، امیدبسازنندوامیدواری تولید کنند، دل ها را به هم نزدیک کنند ونفرت وکینه را به شادی و خنده مبدل سازند، و خودرا از افسردگی وروزمرگی نجات بخشند.
گاه درقالب واژه هایی زیبا چون کارناوال،فستیوال،..به خیابان ها می ریزند ازمرد وزن،پیروجوان،همه وهمه
دورهم جمع می شوند تا ده ها تن گوجه فرنگی را به سروکله ی یکدیگر پرتاب کنند،
بالن بسازند وهوا کنند، فانوس ها را از سروکول شهرهایشان آویزان کنند، فستیوال رنگ ها به پا کنند ویا فستیوال گرما راه بیندازند.
و یا درفستیوال روز مردگان اجتماعات عظیم بیافرینند.
البته هر کدام جلوه ها وزیبایی های خاص خودش را دارد، زمانی اعتباراین مراسمات هویدا می شود که با بزرگداشت وبرگزاری این سنت ها ورویدادهای تاریخی و.. فرصت های بسیاری را برای خود ایجاد می کنند وبه اصطلاح از فرصت های پیش آمده کمال بهره برداری را هم به عمل می آورند.
نکته ی خوبترماجرا این است که با این عمل خود هزاران گردشگروتوریست را به کشورهای خود سرازیر می کنند،پول پارومی کنند و هزاران شغل ایجاد می کنند..
با یک تیر نه که یک نشان که صدها نشانه می زنند..
در کشور عزیزمان ایران نیز مناسبت های تاریخی وکهن وبامعنا وپرازجاذبه ی بسیاری وجود دارد
مناسبت های فراوانی که هرکدام قصه ای شیرین وانسانی دارند..
مناسبتهایی چون چهارشنبه سوری ، جشن مهرگان ، و.....
ایران سرزمینی کهن باپیشینه ی تاریخی خوشنامی است که ریشه ای پابرجاواستواردارد،گذشته ای پرازفرازونشیب که نه درتنگناهایش به زبونی وزوال رفته ونه درگشایش وبخت یاریش ازحدومرز انسانیت وآدمیت ونیکویی های اخلاقی تجاوز کرده است.
«این سرزمین درادوارمختلف تاریخی خاستگاه تمدن های و فرهنگ های غنی بشری ،» 1 «و از کهن ترین تمدن های قانون مند جهان در گذشته ی دور وباستانی برخورداربوده است.» 2 و «تمدنش تخلق به اخلاق ودرمسیر ظرافت واُنس ومعرفت سیر کرده است.» 3
ایران کشوری باآیین ها ورسم ورسومات فراوانی است که هرکدام از آن ها ریشه دراخلاقیات وارزش ها انسانی داشته اند.
آیین هایی که مبنایش شکرگذاری ازرحمت خداوندوسپاس از دست های بخشنده ی طبیعت وقدردانی از سخت کوشی وتلاش مردم وپاسداشت خوبی هاونیکویی ها بوده است.

آیین هاوجشن های پرمعنا وباشکوه،که هرکدام نشان ازفرهنگ والا،فهم وشعور وانگیزه های متعالی وآرمانی این ملت عزیز بوده است.

جشن هایی چون جشن سده،جشن مهرگان،اسفندگان،جشن زایش و...و...وجشن چهارشنبه سوری
که هرکدام ازدل فلسفه ومنطقی خاص متولد شده ، رشدکرده ، بالیده اند ودربسترتاریخ دردل ملت زنده وپویا مانده اند.
امااین آیین های ریشه داروپرازصفا ومعنویت به دلیل این که درگذشته ی ایران شکل گرفته بودند,به تصوراین که هرآنچه مربوط به گذشته است ناصواب ونادرست است نادیده گرفته شده ویابابی مهری مواجه شدند،

وحال آنکه اکثریت این آیین ها ریشه درقلب وروح مردم داشته وازدل وجانشان نشأت گرفته وطرح ونقشه ی مردمی داشته است. وازآنجاکه هرآنچه از نهادوفطرت مردم بیرون بیاید درطول زمان ها ماناوایستا خواهدبود ،
جاذبه ی خودرا در بین مردم حفظ کرده اند، مانند آیین چهارشنبه سوری
که فلسفه ی وجودیش برکسی پوشیده نیست.

قصد پرداختن به فلسفه وچرایی این رسم ویا نفی واثبات آن نیست . که خود مجالی جداگانه می طلبد و اهدافی دیگر.
اما ازآنجا که به« سور» 4 ختم می شود معلوم است که لابد هرآنچه بوده یک هدفش سوروساط ودورهمی وصفا وصمیمیت بوده است.
ولی
بی توجه یی به برگزاری این آیین ها ی مردمی در طول چندین دهه به جای فرهنگ سازی وبسترسازی مناسب.....
نه تنهاباعث شدکه برخی از این آیین های ملی ،میهنی ازجاده ی خودخارج شده به بیراهه بیفتند ،بلکه بدل به ناهنجاری ها وگاه معضلاتی شوند که سال هاست دامان جامعه راگرفته وچه هزینه های سنگینی را که برملت تحمیل نکرده اند.
وبه جای ایجادسوروشوروانگیزه وامیدودلخوشی درآغازسال نو چه صحنه های غم انگیز وچه داغ دل ها وچه ترس و دلهره ها که ازخودبه جا نگذاشته اند.

وآیینی که می توانست جلوه های زیبا یی از همکاری ،دوستی،وحدت ،خلاقیت وانگیزه وامیدبوده ، وکاروفعالیت وتبلیغات جهانی وجلب گردشگر را بدنبال خود داشته باشد،
چگونه مایه ی ناراحتی و افسردگی گشته است.
آری....
بی تدبیری ها چه سورها راکه به سوزها مبدل نکرده است..

خوزنا _ مریم مفتوح /کارشناش امورتربیتی
منابع:
1/ تمدن های ایران باستان /کانون فرهنگی آموزشی قلم چی / 91/11/22
2/ ایران باستان از کهن ترین تمدن های قانون مند... persian.epocntimes.com
3/ برگرفته از معنای تمدن از دیکشنری آنلاین آبادیسdictionary.abadis.ir
4/کانون انسان شناسی وفرهنگ /رضارجبی /

   
  

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
  مخاطب گرامی: از انتشار نظرات تکراری و یا حاوی کلمات توهین آمیز معذوریم
  کد امنیتی:
 
 پر بیننده ترین ها
  مدیرعامل جدید گروه ملی فولاد ایران منصوب شد
  با ارزش‌ترین بازیکنان حاضر در جام جهانی
  رونالدو دومین گلزن برتر ملی جهان شد
  بازتاب حذف عربستان از جام‌جهانی در AFC
  تبصره اصلاح سهمیه‌ها رای نیاورد
  " قاتل اهلی" مسعود کیمیایی در شبکه نمایش خانگی
  چگونه بدون دارو فشار خون بالا را درمان کنیم؟
  تهدید سایت‌های شرط‌بندی آنلاین را جدی بگیرید!
  کلاهبرداری با هک کردن مودم‌های خانگی
  جدیدترین آمار فروش فیلم های سینمایی
  پارلمان زنان در خوزستان راه اندازی می شود
  قاتل فراری در کمتر از 24 ساعت دستگیر شد
  واکنش قائم‌مقام شبکه ۳ به قهر فردوسی‌پور از برنامه
  صدور 10 موافقت نامه برای طرح‎های گردشگری آبادان و خرمشهر
  این محرومیت و بی توجهی در شان مردم ایذه و باغملک نیست
 
 آخرین اخبار
  این محرومیت و بی توجهی در شان مردم ایذه و باغملک نیست
  کلاهبرداری با هک کردن مودم‌های خانگی
  واکنش قائم‌مقام شبکه ۳ به قهر فردوسی‌پور از برنامه
  تهدید سایت‌های شرط‌بندی آنلاین را جدی بگیرید!
  قاچاق چمدانی زنبور ملکه
  " قاتل اهلی" مسعود کیمیایی در شبکه نمایش خانگی
  فیلم های تلویزیونی در آخر هفته
  چگونه بدون دارو فشار خون بالا را درمان کنیم؟
  جزئیات پاسخگویی به سوالات کنکور 97
  تلاش ورزشکارخوزستانی برای ثیت ۵۰ هزار روپایی
  بازتاب حذف عربستان از جام‌جهانی در AFC
  پارلمان زنان در خوزستان راه اندازی می شود
  رونالدو دومین گلزن برتر ملی جهان شد
  تبصره اصلاح سهمیه‌ها رای نیاورد
  جدیدترین آمار فروش فیلم های سینمایی
  مدیرعامل جدید گروه ملی فولاد ایران منصوب شد
  شیر مدارس از مهر امسال توزیع می‌شود
  برنامه زمانی مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد در اهواز
  قاتل فراری در کمتر از 24 ساعت دستگیر شد
  صدور 10 موافقت نامه برای طرح‎های گردشگری آبادان و خرمشهر
  با ارزش‌ترین بازیکنان حاضر در جام جهانی
  آب‌بها 1 خرداد تا 15تیر برای مشترکان آبادان و خرمشهری محاسبه نمی شود
  تفاهمنامه ریلی ایران و سوییس امضا شد
  پویول مهمان فردوسی‌پور می‌شود
  سهمیه کنکور همسران و فرزندان ایثارگران تغییر کرد
  پرداخت دلار به واردات کالاهای غیرضرور متوقف شد
  شروط رسمی شدن کارمندان اعلام شد
  آمریکا رسما از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد
  آغاز پرداخت قسط اول پاداش فرهنگیان بازنشسته از ۱۰ روز آینده
  فواید ورزش کردن در آب
  رانندگان کامیون از یارانه دولتی بهره‌مند می‌شوند
  کدام سیم‌کارت‌ها سلب امتیاز می‌شوند؟
  ترکیب احتمالی ایران و اسپانیا
  لغو خرید مشترکانی که از پیام جعلی اینترنت رایگان ضرر کردند
  ایران- مراکش پرتماشاگرترین بازی تاریخ فوتبال ایران
  مکمل‌هایی برای افزایش سطوح انرژی
  شیوع ام اس در زنان سه برابر بیشتر از مردان است
  تاسیس سازمان حمل و نقل بار در شهرداری اهواز
  مشارکت چشمگیر شرکت نفت و گاز کارون در طرح کاهش مصرف برق کلانشهر اهواز
  تدابیر کی‌روش برابر اسپانیا از نگاه سایت AFC
  گروه آرتا بند چشم انتظار مجوز ارشاد
  به مناسبت همایش روز بیابان‌زایی در خوزستان
  دارو گران می‌شود+ جزئیات
  صدور روادید زائران حج 97 ؛ از تیرماه
  دستگاه شیرین سازی آب دریا ساخته شد
  کارخانه‌های یخ خوزستان باید محصولات خود را لفاف گذاری کنند
  سکه طرح جدید در بازار اهواز ؛ 2 میلیون و 510 هزار تومان
  خوزستان تا پایان هفته خاکی است
  عامل آتش‌سوزی در تالاب شادگان دستگیر شد
  اولویت‌بندی کالاهای وارداتی برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی
  تلگرام طلایی از سرورهای اصلی تلگرام استفاده می‌کند
  بازنشستگان کشوری با شماره تلفن ۲۵۰۰ تماس بگیرند
  گریزمان با اتلتیکو تا ۲۰۲۳ تمدید کرد
  زیردریایی‌های ایرانی در مسیر پیشرفت +تصاویر
  بیشترین مواد مخدر مصرفی در ایران چیست؟
کد نمایش در سایت یا وبلاگ
  ادامه آخرین اخبار
 
 وب گردی
فوت و فن پخت شله زرد خوشمزه
فوت و فن پخت شله زرد خوشمزه
  ۱۰ فایده شگفت‌انگیز توت فرنگی برای بدن
۱۰ فایده شگفت‌انگیز توت فرنگی برای بدن
  ۳ توصیه تغذیه‌ای مهم برای روزه‌داران ماه مبارک رمضان
۳ توصیه تغذیه‌ای مهم برای روزه‌داران ماه مبارک رمضان
  ۶ روش ساده برای به تاخیر انداختن پوسیدگی دندان
۶ روش ساده برای به تاخیر انداختن پوسیدگی دندان
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
خوزنا شروع فعالیت: 1388
khoozna@gmail.com
پشتیبانی توسط: خبرافزار